Programvara för ÄTA-hantering

ÄTA-hantering

Effektivisera ÄTA-hanteringen med Fieldwire. Skapa, spåra och godkänn projektets ÄTA-arbeten för att hålla koll på alla extra kostnader.Skapa, hantera och redigera dina ÄTA-arbeten från vilken enhet som helst och håll ditt projekt uppdaterat.

Snabb inmatning

Automatisk beräkning av kostnadsdata baserat på en mängd olika underlag

Riskhantering

Övervaka den ekonomiska situationen och exponeringen vid varje steg i projektets livscykel

Förenklat arbetsflöde

Samarbeta och följ upp ÄTA-arbeten genom hela godkännandeprocessen

Förenkla ÄTA-hanteringen

Se hur kraftfull och enkel att använda Fieldwires programvara för ÄTA-hantering är.

Förenklad ÄTA-hantering för byggprojekt

Automatiska kostnadsberäkningar

Hantera förändringar effektivt när de sker med de lättanvända arbetsflödena. Med programvaran för ÄTA-hantering skapas en automatisk kostnadstabell, så att projektteamen alltid vet hur de ligger till i förhållande till budgeten.

REGISTRERA
Bear Construction-Nick Minella-130x130px circle

"Jag har använt andra program för projektadministration tidigare, men Fieldwire är tio gånger enklare att använda än något av de andra verktygen. Jag kan ladda upp data i Fieldwire och göra dem tillgängliga för alla andra i teamet utan några extra steg."

Nick Minella, senior projektledare på Bear Construction

Läs hela artikeln →

Minska riskerna med Fieldwire

Spåra ändringar från början till slut med omfattande dokumentation av byggprojektets alla ÄTA-arbeten. Hantera ÄTA-arbeten proaktivt för att förebygga tvister och ge projektteamen möjlighet att fatta välgrundade beslut under hela projektet.

REGISTRERA

"När teamet väl använder det inser de att det gynnar alla. Det är ett verktyg för att följa upp och hantera din dag och dina projekt. Det är inte ett verktyg för överdriven detaljstyrning, utan ett riktigt projekthanteringsverktyg."

Phil Hughes, kvalitetskontrollchef på Level Homes

Läs hela artikeln →

Förenkla arbetsflödet

Skapa, skicka och begär ÄTA-dokumentation utan problem. Den transparenta processen förenklar hanteringen av ÄTA-arbeten, effektiviserar godkännanden och meddelar snabbt berörda parter om eventuella ändringar. ÄTA-dokumentation kan skickas från en berörd part till en annan för att se till att alla ansvariga parter informeras och är medvetna om ändringar i projektet.

Sign up

Hantera dina ÄTA-arbeten med Fieldwire

Kraftfull dokumenthantering för att förenkla dina projekt

Över en miljon projekt över hela världen

Hjälper världens största byggföretag att enklare hantera sina byggarbetsplatser.

Graham UK
EllisDon
Clark Construction
Built
Power Design
Brookfield
Cougnaud
Webcor
Johnson Controls
Morguard
NGE
Sutter Health
Colt Builders
Speller Metcalfe
Graham