OM FIELDWIRE

Mångfald, jämställdhet och inkludering

På Fieldwire by Hilti är vi fast beslutna att främja mångfald, jämställdhet och inkludering i allt vi gör.

Vi står tillsammans

Att gå med i Fieldwire by Hilti innebär att delta i en gemenskap av ledare av olika kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, religiös bakgrund och mer. Alla förenade under våra värderingar tillit, kompetens och utforskande.

Visa lediga jobb

Tillgänglighetsfrågor

Mångfald på arbetsplatsen kan attrahera och behålla talanger samt förbättra arbetstagarnas känslomässiga välbefinnande. Vi värdesätter representation och tillhörighet i branschen, på arbetsplatsen och i samhället runt omkring oss.

Läs mer

Resurser för anställda på Fieldwire

Som en del av Fieldwire by Hilti får du tillgång till resursgrupper för anställda som driver frågor gällande mångfald och inkludering. Dessa grupper gör det möjligt för anställda att stödja varandra och stärka känslan av tillhörighet. Genus, psykisk hälsa, HBTQ+, etnicitet, miljö och hållbarhet är exempel på resursgrupper i olika regioner inom Hilti.

Arbeta hos oss

Bli en del av Fieldwires team och hjälp till att forma framtidens byggande