Jak společnost Colsys vede evidenci víceprací pomocí Fieldwire?

Colsys s.r.o. využívá Fieldwire pro efektivní řízení více než 40 projektů ročně. Aplikace zajišťuje detailní dokumentaci mj. víceprací, což je klíčové pro financování a časové plánování, a umožňuje firmě udržet krok s moderním stavebnictvím.

Společnost Colsys s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1990 a specializuje se na bezpečnostní systémy, softwarový vývoj, komunikaci, automatizaci budov a další. Její všestrannost umožňuje reagovat na rozmanité potřeby svých klientů.

Firma staví na své pevné pozici, schopnosti adaptace na nové trendy a oddanosti kvalitnímu servisu. I to bylo jedním z důvodů zavedení Fieldwire. Společnost realizuje 40 – 50 projektů ročně a hledala software, který by jim pomohl udržovat si nad veškerými projekty přehled.

Evidence víceprací

Vícepráce jsou součástí každého velkého projektu. Obvykle znamenají dodatečné náklady a mohou mít vliv na harmonogram projektu. Proto je důležité je pečlivě dokumentovat a řídit, aby bylo možné je správně financovat a řešit včas.

Díky Fieldwire je společnost Colsys schopná vícepráce podrobně dokumentovat a zdůvodňovat. Projektový manažer Radek Šuch říká: “Jsem schopen upozornit na vznikající vícepráce a vícenáklady, které budeme chtít po investorovi případně kompenzovat”. Jednotlivé vícepráce jsou zaznamenány v rámci úkolů, kde je možné snadno sledovat datum dokončení, přiložené fotografie i komunikaci, která v rámci vícepráce probíhá mezi zúčastněnými stranami.

Colsys 3

Jednotná aplikace přístupná odkudkoli

Jednotná aplikace přístupná odkudkoli se stává nepostradatelným nástrojem pro moderní stavební průmysl. Zlepšuje organizaci, komunikaci a efektivitu, což vede k úspoře času a zdrojů. Prostřednictvím Fieldwire společnost Colsys snadno a rychle koordinuje a komunikuje s týmem bez nutnosti být fyzicky na stavbě.

Projektoví manažeři Colsys už nemusí trávit hodiny přejezdy mezi jednotlivými projekty. Úspora je díky tomu značná, což potvrzuje projektový manažer Martin Šlegl: “Ušetří mi to, troufám si říct, hodiny týdně. Nemusím nikam jezdit osobně, ale můžu vše koordinovat přes telefon.“

Neustálý vývoj a inovace

Aby společnost Colsys udržela krok s moderním světem stavebnictví a byla schopna přehledně řídit více jak 40 projektů ročně, zavedla aplikaci Fieldwire. Ta umožňuje detailní dokumentaci a řízení víceprací, což je klíčové pro správné financování a časové plánování. Navíc, díky této jednotné aplikaci, je tým schopen efektivně komunikovat a koordinovat práci i bez nutnosti fyzické přítomnosti na stavbě, což vede k významným úsporám času a zdrojů.

Podívejte se na krátké video, kde se s námi zaměstnanci Colsys podělili o své zkušenosti s využíváním Fieldwire:

Začněte hned teď

Software pro řízení a správu stavby

Více než 1 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě se snazším řízením stavby
proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction