Stavební výkazy

Stavební výkazy

Výkazy o postupu prací, přizpůsobitelné šablony. Mějte přístup k informacím přímo ze stavby a sdílejte je s kýmkoli.

A construction worker working in their jobsite trailer at a construction site. They are evaluating a task report to see what the outstanding and closed items are.

Okamžité a automatické

Vytvořte nový výkaz během několika vteřin z libovolného zařízení a pošlete ho komukoli e-mailem ve formátu PDF.

Podle potřeby nebo podle plánu

Naplánujte si vlastní týdenní nebo denní výkazy ve formátu PDF, ve kterých budou obsažené i fotografie, 360° fotografie a videa.

Zcela přizpůsobitelné

Výkazy můžete filtrovat a třídit tak, že budou obsahovat jen informace, které potřebuje ten, kdo o ně žádal.

Stavební výkazy ve Fieldwire

Zprávy o seznamu vad a nedodělků

Pomocí výkazů vad a nedodělků můžete sledovat vše, co je ještě potřeba dokončit. Stejně tak je můžete třídit podle toho, který tým nebo subdodavatel je za danou práci odpovědný.

Každému subdodavateli pak můžete automaticky poslat e-mailem nevyřešený výkaz vad a nedodělků v předem stanovený čas, například před ranní poradou. Díky tomu zajistíte, že nebude panovat nedorozumění ohledně toho, kdo má pracovat na jaké části zakázky, aby bylo možné stavbu předat.

ZAREGISTRUJTE SE
Customer Story - EllisDon - Mike Armstrong

„Fieldwire je užitečným úložištěm informací při práci na vadách a nedodělcích. Nikdo nemusí speciálně jít na stavbu, pořizovat fotky a pak se vracet a sepisovat o tom výkazy. Všechno se stihne za pochodu přímo na iPadu.“

Mike Armstrong, asistent PM, EllisDon

Zobrazit příběh →

Výkazy o postupu prací

Investor nebo zástupce investora potřebuje při projektu stavby vědět, jak vše probíhá, aniž by musel nutně být neustále fyzický přítomný na stavbě. S pomocí stavebních výkazů ve Fieldwire máte k dispozici výkazy v PDF obsahující informace o všem, co bylo na stavbě dokončeno ve stanoveném časovém období, filtrované podle priority nebo kategorie.

ZAREGISTRUJTE SE

„Když po mně zákazníci chtějí výkazy nebo informace ohledně postupu prací, mohu jim je dodat hned, aniž bych musel dělat něco navíc. Ani netušíte, kolik času nám to ušetřilo.“

Bruce Ogilvie, zakladatel, Ogilvie Fire Protection

Zobrazit příběh →

Zprávy o kontrole

Díky Fieldwire může inženýr, inspektor nebo projektant automaticky vygenerovat zprávy o kontrole obsahující všechny problémy projektu, které je nutné dořešit.

Zprávy o kontrole pak může sdílet se všemi, kteří jsou za odstranění problémů odpovědní. Například dodavatel elektroinstalace a instalatér mohou každý dostat vlastní seznam problémů, které se týkají konkrétně jejich týmu. Naproti tomu generální dodavatel obdrží přehled všeho, co je potřeba vyřešit.

ZAREGISTRUJTE SE
Headshot (150 x 150)

„Než jsem začala používat Fieldwire, zabrala mi organizace výkazů a nahrávání více než 1 000 fotografií každý týden 10 až 15 hodin na jeden výkaz. To je 70 % z času stráveného v kanceláři.“

Kylie Schalz, senior inženýrka, Fuse Consulting Engineers

Zobrazit příběh →

Předávací protokoly

Když se projekt chýlí ke konci, můžete exportovat kompletní historii projektu s veškerou dokumentací, včetně fotografií, dokončených prací, poznámek a dalších informací. Každá část výkazu bude obsahovat hypertextový odkaz na kompletní podrobnosti pro případ, že by chtěl některý ze zadavatelů práce rozporovat nebo pokud by někdo potřeboval dohledat informace během údržby a provozu.

ZAREGISTRUJTE SE

„Obvykle dodavatel předá našim pracovníkům provozu a údržby několik šanonů a řekne: „Tady to je. Bavte se.“ Tohle se ale naštěstí výrazně zlepšilo.“

Mike Simon, provozní ředitel, Brookfield

Zobrazit příběh →

Tři hlavní typy stavebních výkazů

Exportovat můžete souhrnný výkaz ve formátu PDF, podrobný výkaz nebo výkaz ve formátu CSV.

V souhrnném výkazu najdete pouze přehled klíčových bodů. Podrobný výkaz pak obsahuje veškerý obsah projektu, včetně obrázků projektu stavby, kontrolních seznamů a poznámek. Výkaz ve formátu CSV obsahuje všechny podrobnosti o projektu z Fieldwire ve formátu, na který lze snadno odkazovat, přizpůsobovat jej, pracovat s ním a analyzovat jej v programech, jako je například Microsoft Excel.

ZAREGISTRUJTE SE
Customer Story - Colt Builders - Phil Blake

„Aplikaci Fieldwire můžu jen doporučit. Vykazování je dobře udělané, systém úkolů nám pomáhá každý den a aktuální plány můžeme mít neustále po ruce. Je to investice, která určitě stojí za to.“

Phil Blake, regionální generální ředitel, Colt Builders

Zobrazit příběh →

Přizpůsobení výkazů pro jednotlivé skupiny uživatelů

V aplikaci společnosti Fieldwire pro řízení stavby můžete filtrovat nebo třídit své stavební výkazy podle jakýchkoli informací – odpovědných osob, úrovně priority, stavu dokončení, kategorie nebo hashtagů. Můžete také filtrovat podle data zahájení nebo dokončení práce.

Zároveň můžete nastavit zasílání stavebních výkazů e-mailem každému dle předem stanoveného harmonogramu, a to denně nebo měsíčně, nebo si prostě vytvořit výkaz, když ho potřebujete. Díky tomu může každý využívat informace ze stavby shromážděné ve Fieldwire.

ZAREGISTRUJTE SE

Frequently asked questions

Common questions about reports in Fieldwire

Still have questions? Visit our Help Center for answers.

Řízení výkazů pomocí Fieldwire

Sdílení informací o projektu se správnými osobami – za všech okolností

Více než 2 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě usnadnit řízení stavby.

proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction