O APLIKACI FIELDWIRE

Rozmanitost, rovnoprávnost a inkluze

Ve Fieldwire by Hilti se zavazujeme dbát na diverzitu, rovnoprávnost a inkluzi ve všech oblastech naší činnosti.

Držíme při sobě

Připojit se k Fieldwire by Hilti znamená stát se součástí společenství, které tvoří vůdčí osobnosti různého pohlaví, rasy, věku, sexuální orientace, vyznání, lidé z rozmanitého prostředí apod. Všechny nás spojují společné hodnoty, jimiž jsou důvěra, řemeslná zručnost, zvídavost a ambice.

Zobrazit kariérní příležitosti

Záleží nám na přístupnosti

Rozmanitost na pracovišti může přilákat a udržet talentované kolegy, stejně jako zlepšit emocionální pohodu zaměstnanců. Vážíme si reprezentativního přístupu k oboru, oceňujeme sounáležitost na pracovišti i v rámci společenství kolem nás.

Číst dále

Zdroje pro zaměstnance Fieldwire

Jako zaměstnanec Fieldwire by Hilti budete mít přístup do zaměstnaneckých skupin (ERG), které se věnují debatám o diverzitě a inkluzi. Tyto skupiny umožňují zaměstnancům s obdobným přístupem se navzájem podporovat. a pocítit sounáležitost. V různých regionech fungují v rámci společnosti Hilti skupiny, které se věnují například otázkám genderu, duševního zdraví, LGBTQ+ tématům, rasové a etnické příslušnosti, životnímu prostředí a udržitelnosti.

Spolupracujte s námi

Připojte se k týmu společnosti Fieldwire a pomozte vytvářet budoucnost stavebnictví