Software pro plánování stavebních prací

Plánování prací na stavbě

Koordinujte práci na stavbě v reálném čase díky aplikaci Fieldwire. Plánujte projekty snadno díky zobrazení Kanban, Ganttovu diagramu a plánování stavebních prací na základě kalendáře.

A female construction worker using Fieldwire on her iPad in the field. She is looking at the scheduling functionality of Fieldwire to plan the work ahead.

Snadné plánování týmů

Koordinujte všechny budoucí práce, které je potřeba provést, s pomocí nastavení priorit Kanban, Ganttova diagramu nebo náhledu v kalendáři.

Přesné sledování postupu prací

Rozdělujte práce jednotlivým subdodavatelům a stavbyvedoucím. Mějte přehled o stavu všeho, co je potřeba udělat.

Efektivní plánování pracovníků na stavbě

Podpořte spolupráci a zajistěte snazší předvídatelnost prací pro různé profese.

Software pro plánování stavebních prací

Úsporné plánování stavebních prací

Náš software pro plánování stavebních prací vám velmi pomáhá snadno plánovat na další tři týdny. Zaznamenané informace se okamžitě odešlou všem členům týmu, aby každý věděl, co má na místě dělat.

S naším softwarem pro řízení stavby můžete snadno vést porady stavbyvedoucích, stačí jen zvolit termíny nebo přetáhnout úkoly do harmonogramu stavebních prací. Zobrazení v kalendáři a Ganttovo zobrazení v našem softwaru pro plánování stavebních prací vám pomohou rychle uspořádat termíny splnění úkolů a sledovat jejich plnění za pochodu.

ZAREGISTRUJTE SE
Customer Story - Tekworks - Wayne Vandell - 130x130px circle

„Každou zakázku, kterou vezmeme, zadáme do Fieldwire, abychom ji mohli sledovat. Nahrajeme všechny příslušné dokumenty, půdorysy, harmonogramy a návrh pro celý projekt.“

Wayne VanDell, projektový ředitel, TekWorks

Zobrazit příběh →

Snadné plánování týmů

Náš bezplatný software pro plánování stavebních prací je vyvinut pro zefektivnění procesů a díky němu hravě zvládnete správu harmonogramu stavebních prací. Můžete rychle přidávat nové úkoly, duplikovat ty stávající a importovat externí tabulky s úkoly – díky tomu můžete svůj projekt nastavit s vynaložením minimálního úsilí.

Využijte náš software pro plánování stavebních prací a zorganizujte každý úkol podle termínu splnění, profese a priority, abyste měli jistotu, že vše půjde podle plánu a váš tým splní milníky nastavené v harmonogramu stavebního projektu.

V našem softwaru pro řízení stavby můžete snadno měřit pokrok díky plánování automatických výkazů. Po zadání dat se úkol automaticky zobrazí v náhledu kalendáře, takže můžete sledovat všechny budoucí činnosti s pomocí efektivních prostředků a metod, jako jsou stanovení priorit Kanban, Ganttův diagram nebo náhled v kalendáři.

ZAREGISTRUJTE SE

„Fieldwire nám nejen šetří čas, ale i snižuje riziko, že se na něco zapomene. Dále také minimalizuje rizika ze strany ostatních.“

Radek Kříž, vedoucí oddělení silnoproudu, Spie Stangl Technik

Zobrazit příběh →

Eliminace konfliktů mezi profesemi

Při plnění jednotlivých úkolů může být obtížné nezapomínat na celek. Díky souvisejícím úkolům ve Fieldwire dodavatelé vědí o potenciálních konfliktech, které by mohly nastat s jinými profesemi. Teď je odpovědností každého plánovat dopředu, a ne jen reagovat na vzniklé problémy.

S naším softwarem pro plánování stavebních prací máte k dispozici přesná data přímo od lidí, kteří práci odvádějí. Pokud v harmonogramu prací na projektu dojde ke zpoždění nebo nebudou některé úkoly splněné v termínu, dozvíte se o tom dřív, než bude pozdě s tím něco udělat.

ZAREGISTRUJTE SE
[object Object]

„Díky Fieldwire je veškeré sledování výpadků mnohem jednodušší. Je to obrovská výhoda při práci na každém úkolu.“

Nathan Howat, viceprezident, Blue Mountain Electric

Zobrazit příběh →

Transparentní sledování postupu prací

Fieldwire sleduje každý aspekt harmonogramu stavebního projektu a předává tyto informace celému týmu. Pro dodavatele je tak jednodušší stanovit správný postup a koordinovat práci.

Všechny nové komentáře, fotografie a informace o úkolu jsou označené časovým razítkem a odeslány jako oznámení. Nejlepší software pro plánování stavebních prací zkracuje dobu nutnou pro získání odpovědí, což přímo úměrně ovlivňuje produktivitu na stavbě. Pomocí našeho grafu produktivity pak můžete skutečný postup prací porovnávat s harmonogramu stavebního projektu.

ZAREGISTRUJTE SE

Začněte hned teď

Software pro snadné plánování stavebních prací

Více než 1 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě usnadnit řízení stavby.

proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction