Fieldwire šetří společnosti Pohl cz, a.s. více než dvě třetiny času, který by jinak pracovníci zbytečně věnovali administrativě a papírování

Společnost Pohl cz, a.s. díky Fieldwire šetří svým pracovníkům 2/3 administrativní zátěže. Automatické výkazy úkolů a záznamy závad pomáhají společnosti zrychlovat komunikaci s investory a zhotoviteli a dodržovat termíny.

Portfolio společnosti Pohl zahrnuje různé typy staveb, včetně pozemních, inženýrských, vodohospodářských i dopravních, stejně jako rekonstrukce stávajících objektů. Mezi jejich klienty patří soukromí investoři, města a obce.

Dlouhodobým cílem společnosti je další rozvoj a upevnění svého místa na trhu stavebních prací. Fieldwire používá společnost Pohl již několik měsíců, a i to jim stačilo na zhodnocení jeho výhod. “Nejen jedinec, ale všichni napříč celým týmem stráví administrativní prací třetinu času oproti minulosti.” říká projektová manažerka Lenka Šafaříková.

Organizace stavby, a to i offline

Než začala společnost Pohl Fieldwire využívat, měla veškerou dokumentaci v papírové podobě. “Fieldwire pro nás znamená obrovské zrychlení a zlepšení veškerých administrativních procesů” říká paní Šafaříková. V minulosti tým používal klasické nástroje jako je tužka, papír případně blog k zapisování veškerých potřebných informací. Při pohybu na stavbách, kde nebyl signál a dostupný internet se takový způsob fungování jevil jako nejlepší volba.

To, že je ve Fieldwire možné pracovat i offline, je pro společnost velkou výhodou. Veškerá administrativa a organizace je tak možná kdykoli a odkudkoli. Fieldwire výrazně pomáhá s procesem pasportizace, úpravou klientských změn, předáváním částí stavby před zakrytím technickému dozoru a vedením změn projektové dokumentace tak, aby všichni byli o změnách informováni okamžitě.

Automatizované výkazy úkolů

Ve Fieldwire je možné automaticky zasílat výkazy úkolů tak, aby byl zaznamenaný celý projekt. Tyto výkazy mohou být zasílány také externím stranám, což výrazně urychluje komunikaci napříč celým projektem. “Ve Fieldwire jsme mj. schopni sledovat a prokazovat závady. Díky fotografiím prokážeme, že závady nejsou naše a Fieldwire vygeneruje nádherné reporty, které pak automaticky zašle investorovi nebo zhotoviteli, čímž dělá spoustu práce za nás.” potvrzuje paní Šafaříková.

Optimalizace celkového řízení projektu

Společnost Pohl cz, a.s. úspěšně využívá platformu Fieldwire k optimalizaci svých stavebních projektů. Díky této digitální platformě dokáže značně zkrátit administrativní práci a papírování, což přináší úsporu času a zvyšuje efektivitu pracovníků. Fieldwire umožňuje společnosti Pohl snadno organizovat veškerou dokumentaci a pracovat offline, což je velkou výhodou při práci na stavbách s nedostupným internetem. Tato platforma je nyní klíčovým nástrojem pro pasportizaci, správu změn projektové dokumentace a komunikaci v rámci týmu i s externími stranami.

Zajímá vás více o tom, jaké další výhody Fieldwire společnosti Pohl cz, a.s. přináší? Pusťte si záznam našeho webináře s paní Šafaříkovou:

Začněte hned teď

Software pro řízení a správu stavby

Více než 1 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě se snazším řízením stavby
proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction