Jak společnost Spie Stang Technik zlepšila komunikaci a zefektivnila řízení svých projektů

Společnost SPIE Stangl Technik efektivně zlepšila komunikaci díky aplikaci Fieldwire, což umožnilo rychlejší řešení problémů. Tým má díky Fieldwire vždy přístup k aktuálním výkresům, což pomáhá předcházet chybám způsobeným zastaralými plány.

Společnost SPIE Stangl Technik spol. r.o. je expertem v oblasti komplexních dodávek technických zařízení pro budovy. Hlavním zaměřením je nejen poskytovat tyto systémy, ale také zajišťovat jejich plnou integraci do funkčního celku, což umožňuje společnosti nabízet komplexní technická řešení pro různé typy budov. Vedoucí oddělení silnoproudu Radek Kříž s námi sdílel své dlouholeté zkušenosti s používáním Fieldwire.

Pan Kříž začal Fieldwire používat již v roce 2019 ještě když pracoval pro bývalého zaměstnavatele. Sám říká, že si nyní nedovede představit řídit projekty jinak. Fieldwire šetří panu Křížovi, dle jeho vyjádření, jeden celý den administrativní práce týdně. Jen např. zjištění problému (kde, jak a proč se stal), jeho popsání a zaslání na zodpovědné osoby má díky Fieldwire vyřízené během minuty. Zároveň rovnou ví, že odpovědná osoba je o nastalé situaci informována.

Cesta pana Kříže k Fieldwire začala hledáním způsobu, jak se vymanit z problému zdlouhavého třídění fotografií.

Propojení fotodokumentace a plánů

Pan Kříž měl před čtyřmi lety na starosti středně velký projekt a věděl, že nechce používat klasický papír a tužku, a pak ve večerních hodinách řešit chaos spojený s nutnou administrativou kolem projektu. V rámci stavby bylo požadováno dokumentovat průběh fotografiemi. Po zaslání první várky fotek, kde byla vidět jen cihlová stěna s krabičkami zasekanými pod omítkou, bylo jasné, že ho čeká nelehký úkol. Obdržel 150 fotografií, u kterých bylo prakticky nemožné určit, kde přesně byly pořízeny. Pan Kříž se tedy pustil do pátrání po efektivnějším řešení a narazil na Fieldwire, tehdy ještě v anglické verzi z roku 2019. „Jakmile jsem zjistil, že se ve Fieldwire dají dělat i další věci, jako spravovat plány, bylo rozhodnuto.“

Jednotné plány vždy po ruce

Aktuální a jednotné výkresy tvoří základ celého stavebního procesu, a díky Fieldwire mají všichni členové týmu p. Kříže přístup k nejaktuálnějším plánům. Můžou si tak být jisti, že všichni pracují s nejnovější verzí.

Na práci s papírovými výkresy vzpomíná p. Kříž jen nerad. Ne vždy se podařilo udržet papírový výkres v nejlepším stavu. Někdy se dokonce ani nedostal do všech relevantních rukou: „Bohužel se ani nám nevyhnula situace, kdy jsme montovali podle zastaralých plánů. Od té doby, co máme Fieldwire se nám tohle už nestalo!“ V rámci Fieldwire používají veškeré funkcionality spojené s plány jako například možnost jednotlivé plány porovnat, zakreslovat do nich, vkládat fotodokumentaci a v neposlední řadě přidávat úkoly.

Vyšší odpovědnost pro všechny profese

Fieldwire pomohl společnosti SPIE Stangl Technik zpřehlednit řízení projektů a usnadnit přístup k projektovým informacím. „Fieldwire nám nejen šetří čas, ale i snižuje riziko, že se na něco zapomene. Dále také minimalizuje rizika ze strany ostatních. Stavební nepřipravenost a úklidová morálka je teď na úplně jiné úrovni. Naši stavbyvedoucí a mistři využívají nastavení úkolů pro vytváření svých vlastních harmonogramů. Každý z firmy si systém využívá po svém. Ještě se nám nestalo, že by někdo Fieldwire odmítl používat. Naopak, když i technicky méně zdatní kolegové viděli, jak v systému fungují ostatní, chtěli si ho také vyzkoušet. Mám radost, že se Fieldwire dostává i k našim subdodavatelům. Můžeme se navzájem zvát do projektů, úkolovat se a kontrolovat.“

Chcete zjistit, jak probíhalo zavedení Fieldwire a co dalšího společnosti SPIE Stangl Technik jeho využívání přináší? Pusťte si záznam našeho webináře:

Začněte hned teď

Software pro řízení a správu stavby

Více než 1 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě se snazším řízením stavby
proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction