PROGRAMVARA FÖR VENTILATIONSENTREPRENÖRER

Den kompletta appen för ventilationsteam

Fieldwires programpaket för byggledning hjälper team att automatisera och optimera uppgiftshanteringen och arbetsstyrkans produktivitet så att det går att koncentrera sig på det faktiska arbetet.

HVAC subscontractor worker updating task in construction software on the jobsite

Få tillgång till och dela information

Ha alla ritningar och projektdokument tillgängliga var som helst och när som helst.

Planera och led arbetet

Sammanställ projektinformation till en central plats.

Följa upp och ge statusuppdateringar

Skapa anpassade formulär och rapporter som omfattar allt slutfört arbete.

Facebook-Joshua Harsono-130x130px circle

"Vi kan enkelt se om vi är i tid eller sena under dagen, så den som leder verksamheten kan kontrollera och se läget efter fyra timmar."

Joshua Harsono, chef för tjänsteleverans på Facebook Event Operations

Läs hela artikeln →

Lösningar för ventilationsentreprenörer

Samordna ventilationsjobb genom automatisering

Fieldwires funktion schemaläggning hjälper ventilationsteam att samordna arbetet från leverans till reparationer, vilket sparar kunderna i genomsnitt en timme per dag. Tilldela tekniker till rätt plats för varje arbetsområde genom Fieldwires system för uppgiftshantering, så att teamets samordning av arbetet tar vara på resurserna på bästa sätt.

REGISTRERA
Task attributes for HVAC task work in construction app

"När mina kunder ber om rapporter eller statusuppdateringar kan jag leverera dem direkt utan extra arbete. Det har sparat oss oändligt mycket tid."

Bruce Ogilvie, grundare på Ogilvie Fire Protection

Läs hela artikeln →

Anpassade uppskattningar från byggarbetsplatsen

Skapa alla slags mallar som ditt team behöver för uppskattningar, budgivning och mer på Fieldwires formulär. Med hjälp av våra uppgifter kan du också skapa anpassade rapporter så att ditt interna team kan hålla sig uppdaterat om slutfört arbete och fakturera kunderna därefter. Fieldwires intuitiva utformning gör att ventilationsteam kan använda programvaran på kreativa sätt för att maximera produktionen och öka inkomsterna.

REGISTRERA
HVAC PDF report download prompt in construction software app
Bear Construction-Nick Minella-130x130px circle

"Jag kan också exportera ritningar som PDF-filer till underleverantörer och kunder. Min biträdande projektledare och personalen på byggarbetsplatsen använder också appen, så att jag kan få bekräftelse på allt direkt från dem via Fieldwire."

Nick Minella, senior projektledare på Bear Construction

Läs hela artikeln →

Få tillgång till dina relationsritningar var som helst

Oavsett om du är ute på byggarbetsplatsen eller på kontoret kan du ha tillgång till de mest aktuella relationsritningarna. Oavsett omfattningen av ditt projekt kan Fieldwire ge ditt team den kraft som krävs för att få jobbet gjort. Den lättanvända planritningen på Fieldwire gör det möjligt för ventilationsteam att göra de markeringar de behöver och när de behöver dem.

REGISTRERA
HVAC construction jobsite plan on mobile phone app

Öka produktiviteten på byggarbetsplatsen med Fieldwire

Prova gratis eller kontakta oss för att se hur Fieldwire kan fungera för dig