PROGRAMVARA FÖR LÅGSPÄNNINGSENTREPRENÖR

Den kompletta appen för lågspänningsteam

Fieldwires programpaket för byggledning gör det möjligt för lågspänningsteam att upprätthålla projektets omfattning och budget samt få insyn, samtidigt som de utför sitt arbete.

Smidig projektledning

Uppmuntra samarbete och förbättra förutsägbarheten i arbetet.

Fullständig transparens

Få realtidskommunikation mellan byggarbetsplatsen och kontoret.

Enkel schemaläggning

Maximera resultatet genom att integrera uppgiftshantering med ditt schema.

"Vi installerar komplexa system med extremt snäva tidsramar, så vi behöver ett verktyg som passar vår befintliga process. Det måste vara enkelt, lätt att ta till sig och mycket intuitivt. Fieldwire uppfyllde alla dessa krav."

David Allen, vice VD, Ford AV

Lösningar för lågspänningsentreprenörer

Effektivisera och prioritera schemaläggning

Fieldwire gör det möjligt för lågspänningsteam att slutföra arbetet i tid och inom budget. Spara en timme per dag på administrativa uppgifter och frigör mer tid för teamet att fokusera på det faktiska arbetet.

  • Schemalägg proaktivt med uppgifter för att ligga steget före i arbetet

  • Sammanför korrekt och aktuell information i en enda informationskälla

"Ibland lägger vi anbud på jobb med hjälp av ett fiktivt Fieldwire-projekt för att visa hur vi kan bygga och hantera deras system på ett effektivt sätt. Det är bra för att övertyga kunderna om att deras projekt är i trygga händer."

Alex Plotkin, chefstekniker, Security 101 (underentreprenör för säkerhetstjänster)

Läs hela artikeln →

Automatisera arbetsbevis

Fieldwire tillhandahåller en komplett programvarulösning för hantering av lågspänningsprojekt av alla slag, från första spadtaget till avslut. Automatisera dokumentationen för att undvika omarbete och se till att teamet kan slutföra jobbet på ett korrekt och säkert sätt.

  • Ge statusuppdateringar och schemalägg arbete enkelt med uppgifter

  • Skapa, följ upp och logga beskedslista i ett enda system

  • Hantera klargöranden för att beställa material

  • Standardisera och effektivisera processen för klargöranden

Electrical construction jobsite task list sorted by status on mobile phone

Öka produktiviteten på byggarbetsplatsen med Fieldwire

Prova gratis eller kontakta oss för att se hur Fieldwire kan fungera för dig