Boření hranic ve stavebnictví: BIM a data s sebou přináší revoluci

Trevor Owen imageTrevor Owen  •  

Stavebnictví se zásadně mění, a to hlavně díky informačnímu modelování staveb (BIM). BIM přináší stavařům řadu výhod, včetně možnosti užší spolupráce, zjednodušení pracovních postupů či lepších projektových výsledků. Využívání BIM je však jen jeden z kroků, jak maximalizovat efektivitu stavebních prací.

Podívejme se na některé výzvy, kterým stavaři čelí, jak důležité je nezapomínat na základy projektování a stavebnictví nebo na to, jak může sektor přilákat nové, mladé kvalifikované pracovníky, zatímco se přizpůsobuje novým trendům.

Výzvy, kterým čelí stavaři

Výzvy, kterým čelí stavaři

Stavaři se pohybují v prostředí plném výzev, které má vliv na efektivitu a produktivitu při realizaci projektu. Jednou z hlavních překážek je dostupnost a kvalita informací.

Nekompletní či irelevantní údaje poskytnuté týmem projektantů často vedou k nejasnostem a nedostatku informací, takže je pak pro dodavatele velmi složité vzniklé mezery doplnit a projekt přesně realizovat. Tím trpí nejen produktivita, ale také se zvyšuje pravděpodobnost chyb, množství žádostí o úpravy a zdržení při realizaci stavby.

Je třeba také překonat odmítavý postoj ke změnám v odvětví. Tradiční pracovní metody, přestože jsou hluboce zakořeněné a založené na zkušenostech, mohou omezovat schopnost sektoru plně využít potenciál, který nabízejí data. Přenastavením se na smýšlení upřednostňující komplexní informace a kolaborativní přístupy si stavaři mohou otevřít cestu k vyšší efektivitě a lepším projektovým výsledkům.

Získávání a udržení si kvalifikovaných pracovníků je dalším palčivým problémem. Zkušení stavaři odcházejí do důchodu a je třeba aktivně hledat způsoby, jak přilákat a podporovat novou generaci stavebních odborníků.

Je nezbytné vytvářet prostředí, kde si lidé váží inovace, technologické integrace a celoživotního vzdělávání, protože jen tak je možné inspirovat a získat mladé kvalifikované pracovníky a kráčet vstříc moderní éře.

Přizpůsobování organizačních struktur

Aby stavebnictví mohlo těmto výzvám čelit a působit atraktivně pro nové, mladé stavaře, organizace musí změnit své struktury a praktiky. Základem je držet krok s technologickým vývojem a inovacemi, jelikož mladší generace často lákají stavební firmy, které upřednostňují moderní nástroje a postupy.

Využívání BIM a vizualizačních technologií, jako jsou 4D/5D vykreslení, virtuální realita (VR), rozšířená realita (AR) nebo smíšená realita (MR), nejen zjednodušuje projektové plánování a koordinaci, ale je také atraktivní pro technicky zaměřené lidí hledající dynamické a zajímavé pracovní prostředí.

Organizace by se také měly zaměřit na vytváření inkluzivního prostředí kultivujícího mentoring a spolupráci. Podpora sdílení znalostí zkušenějších pracovníků s mladými talenty vytváří pozitivní prostor pro učení a urychluje profesní rozvoj.

Zdůrazňováním významu různorodosti perspektiv a poskytováním příležitostí k růstu se mohou stavební firmy stát v očích nové generace atraktivním zaměstnavatelem.

Trendy ve stavebnictví

Stavebnictví je lídrem na poli inovací díky tomu, že zavádí do praxe trendy zvyšující efektivitu, produktivitu a udržitelnost. Podívejme se na tři trendy podrobněji:

Prefabrikace pomocí Hilti MT pro různé profese

Prefabrikace: Prefabrikace dílů mimo stavbu se ve stavebních projektech objevuje čím dál častěji a zásadně mění tradiční metody stavění. Prefabrikace umožňuje zhotovovat stavební díly v kontrolovaném prostředí továrny, což vede k rychlejší realizaci stavby, méně odpadu a lepší kontrole kvality.

V kombinaci se zásadami BIM lze precizní design snadno a efektivně vyrobit a konečný výstup smontovat přímo na stavbě. Prefabrikace pomáhá stavařům realizovat projekty precizněji, hospodárněji a udržitelněji.

Hilti Jaibot je příkladem robotizace a automatizace ve stavebnictví

Robotizace a automatizace: Robotizace a automatizace přináší do stavebnictví revoluci spolu se zásadní změnou pracovních úkolů a postupů. Díky inovativním digitálním řešením jako totální stanice je vytyčení stavby snadnější než kdy dříve.

Od robotických ramen využívaných na stavbě po autonomní vozidla dopravující materiál pomáhají robotizace spolu s automatizací zvyšovat bezpečnost, preciznost i efektivitu a lákají technicky orientované talentované pracovníky do stavebnictví, čímž propojují stavebnictví a nejmodernější technologie.

Díky robotizaci a automatizaci mohou stavaři zrychlit realizaci repetitivních prací, zvýšit produktivitu a optimalizovat využití zdrojů, což následně vede k dalšímu pokroku a inovacím v sektoru.

Fotografie 3D modelu stavby s vystupujícími modrými liniemi pořízená dronem

Digitální platformy pro spolupráci: Sektor stavebnictví je svědkem vzniku pokročilých digitálních platforem pro spolupráci, které umožňují snadnou komunikaci, koordinaci a sdílení informací mezi všemi, kteří se na projektu podílí. Tyto platformy nabízejí centralizovaná prostředí umožňující spolupráci, správu dokumentů a sledování postupu prací v reálném čase.

Díky tomu, že digitální platformy pro spolupráci dokáží propojit projektanty, inženýry, dodavatele a další zainteresované strany, zjednodušují proces rozhodování, snižují počet chyb a usnadňují koordinaci v rámci projektu. Tyto platformy pomáhají stavařům efektivně spolupracovat bez ohledu na to, kde se nachází, a vytváří tak skutečně propojený a kolaborativní stavební ekosystém.

Komplexní přístup

Maximalizace efektivity stavebních prací vyžaduje holistický přístup, který zahrnuje využití BIM, přilákání mladých kvalifikovaných pracovníků a přizpůsobení se změnám v odvětví. Řešením výzev spojených se stavebními postupy a metodami, kultivací inovativního prostředí a využitím nejnovějších technologií si organizace mohou vydláždit cestu k úspěchu.

Pomocí prefabrikace, nástrojů vizualizace, robotizace a důrazu na získávání nových talentů může stavebnictví zvyšovat produktivitu, zlepšovat projektové výsledky a zajistit nové generaci stavařů zářnou budoucnost.

Další možností, jak ve stavebnictví využít moderní techniku a být atraktivním pro mladé kvalifikované pracovníky, je software pro řízení staveb, jako je aplikace Fieldwire.

Začněte hned teď

Software pro řízení a správu stavby

Více než 1 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě se snazším řízením stavby
proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction