Jak společnosti FERI s.r.o. zjednodušila a zrychlila proces výroby

Společnost FERI s.r.o. zlepšila výrobní proces a komunikaci díky Fieldwire. Aplikace umožňuje efektivní řízení projektů, rychlou komunikaci se subdodavateli a digitální dokumentaci, což výrazně zjednodušilo řízení projektů.

Ve společnosti FERI s.r.o. se rozhodli zdokonalit svůj výrobní proces a zvýšit efektivitu komunikace. K tomuto účelu zvolili nástroj Fieldwire, který se stal nedílnou součástí realizace projektů. Zaměstnanci FERI potvrzují, že si již bez Fieldwire nedokáží představit řízení projektů. “Pro management a řízení stavby je v dnešní době řešení jako Fieldwire nezbytná věc” říká obchodně-technický přípravář Karel Šindler. Díky Fieldwire je možné snadno a efektivně koordinovat práci, zaznamenávat úkoly a udržovat přehled o průběhu projektů. Fieldwire tak výrazně přispívá k úspěšnému provádění projektů a vylepšuje komunikační toky nejen v rámci společnosti, ale i s ostatními dodavateli.

Zrychlení a zjednodušení komunikace se subdodavateli

V rámci projektů je klíčovým prvkem propojení jednotlivých specializovaných dodavatelů tak, aby měli možnost rychle a efektivně komunikovat. Špatná komunikace může mít významný dopad na kvalitu, náklady a efektivitu jednotlivých projektů. Díky úkolům ve Fieldwire má společnosti FERI jistotu, že je každá zodpovědná osoba informována o tom, co, kde a jak je třeba udělat. “Fieldwire používám na denní bázi pro zpracování úkolů i zadávání úkolů subdodavatelům. Přidaná hodnota je především rychlost. Subdodavatel dokončí nějaký úkol a zaznamená to do Fieldwire. Já mu nemusím volat, jestli už daný úkol dokončil nebo ne, vše je názorně vidět. Nemusím řešit papírovou formu, mám to všechno online” říká Karel Šindler.

Digitální zápisy kontrolních dnů

Společnost FERI ve Fieldwire dokumentuje veškeré činnosti a aktivity týkající se jednotlivých staveb. Tato dokumentace je pak dostupná kdykoli a odkudkoli bez nutnosti dalšího papírování. Nejenže společnost řídí stavbu pomocí úkolů, ale také využívá možnosti digitálního stavebního deníku, předávacího protokolu, kontrolních a zkušebních plánů (KZP) a pravidelně vytváří zápisy kontrolních dnů. “Veškeré informace uložené ve Fieldwire jsou pro nás dostupné k zpětnému shlédnutí a případné kontrole” říká projektový manažer Radek Wolfschütz.

FERI webinar screenshot CZ

Moderní způsob řízení staveb

Klíčovým prvkem úspěšných projektů je pro FERI efektivní komunikace napříč všemi relevantními pracovníky v rámci celé stavby. Prostřednictvím Fieldwire zajišťuje společnost rychlou a efektivní komunikaci. Díky správě úkolů jsou všichni v rámci projektu informováni o tom, co, kde a jak je třeba udělat. Fieldwire také společnosti FERI slouží k digitálnímu zaznamenávání kontrolních dnů a dokumentaci všech činností spojených se stavbou, což eliminuje potřebu tradičního papírového dokumentování a umožňuje snadný přístup k informacím o stavbě. Díky těmto funkcím společnost FERI efektivně řídí své projekty a udržuje přehled o průběhu prací na stavbě.

Zajímá vás více o tom, jak společnost FERI s.r.o využívá Fieldwire? Podívejte se na krátko video:

Začněte hned teď

Software pro řízení a správu stavby

Více než 1 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě se snazším řízením stavby
proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction