REA – Fotovoltaická elektrárna Mula

Společnost REA zajistila efektivní a kvalitní dohled nad výstavbou elektrárny Mula díky tomu, že v aplikaci Fieldwire vytvořila a sledovala více než 15 000 úkolů doplněných o geografické údaje.

REA – Fotovoltaická elektrárna Mula

Největší fotovoltaická elektrárna v Evropě již stojí ve španělské Murcii.

Solární fotovoltaická elektrárna Mula s výrobní kapacitou až 493,74 MW a rozlohou 1 000 hektarů je v současnosti největší fotovoltaickou elektrárnou v Evropě a jednou z 20 největších fotovoltaických elektráren na světě.

Tato elektrárna postavená společností Cobra, která je součástí skupiny ACS, je rozdělena na 33 dílčích ploch a je v provozu od července 2019.

Společnost Renewable Energy Advisors (REA) byla pověřena inženýrskými pracemi na projektu, kontrolou kvality v celé elektrárně a poskytováním odborného poradenství.

Klíčové údaje

  • Využití aplikace Fieldwire na projektu o hodnotě 300 milionů eur
  • Komunikace v reálném čase na stavební ploše 1 000 hektarů
  • Více než 15 000 sledovaných úkolů v aplikaci Fieldwire

Příklady použití

  • Generování výkazů
  • Georeferencování dat
  • Pohotová komunikace s klientem a subdodavateli

Společnost REA vznikla z nutnosti poskytovat specifické služby přizpůsobené novým podmínkám v oblasti obnovitelné energie a energetické účinnosti. V tomto ohledu skupina poskytuje klientovi veškeré služby potřebné pro návrh, realizaci a plné využití projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

V případě projektu Mula společnost REA využila software Fieldwire pro zajištění efektivního a kvalitního dohledu.

„Software Fieldwire sehrál při realizaci projektu Mula zásadní roli. Bez jeho pomoci bychom nebyli schopni s tak málo zaměstnanci zvládnout projekt takových rozměrů.“

Manuel Ramiro, stavbyvedoucí, REA

Správa informací a zcela vylepšené vykazování

Jedním z hlavních důvodů, proč si společnost REA vybrala Fieldwire je jednoduchost, s jakou v něm lze spravovat informace a generovat výkazy, což jsou funkce potřebné pro zajištění lepšího dohledu nad plněním úkolů.

Podle Manuela Ramira, který pracuje pro společnost REA jako stavbyvedoucí, mohli zaměstnanci díky softwaru Fieldwire nejen georeferencovat údaje na ploše o velikosti více než 1 000 hektarů, ale mohli také přidávat fotografie a kontrolní seznamy přímo do plánů, čímž se minimalizoval čas potřebný na přípravu výkazů.

„Než jsme začali používat Fieldwire, ztráceli jsme spoustu času generováním výkazů. Nyní můžeme pracovat mnohem efektivněji, jak co se týče kvality vypracování výkazů, tak času, který tím strávíme.“

Gerardo Gravina, projektový manažer a odborný poradce, REA

Hladká komunikace mezi klientem a subdodavateli

Funkce komunikace v reálném čase, kterou Fieldwire nabízí, navíc pomohla společnosti REA komunikovat s klientem a subdodavateli mnohem efektivněji. Díky tomu práce na projektu postupovaly mnohem rychleji, než na projektech, kde se aplikace Fieldwire nepoužívala.

„Díky aplikaci Fieldwire jsme mohli výrazně zlepšit vertikální komunikaci v projektu, což nám umožnilo reagovat i na nesrovnalosti přímo z platformy.“

Manuel Ramiro, stavbyvedoucí, REA

Fieldwire a REA, mnoholetá spolupráce

Po dokončení elektrárny Mula již společnost REA přemýšlí o svém následujícím projeku, a to fotovoltaické elektrárně Pamesa, kde plánuje opětovně využít aplikaci Fieldwire pro zajištění úspěšného průběhu celé projektu.

Začněte hned teď

Software pro řízení a správu stavby

Více než 1 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě se snazším řízením stavby
proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction