Opleverlijst bouw: Best practices om nawerk te vermijden en op tijd kwalitatief goede projecten op te leveren

Fieldwire Marketing Team imageFieldwire Marketing Team  •  

Blog opleverlijst - telefoon bouwplaats

Hoewel nawerk onvermijdelijk is tijdens bouwprojecten, vanwege nieuwe eisen van de klant of vanwege onverwachte problemen die zich tijdens de bouw voordoen, kan het worden vermeden of eenvoudiger worden beheerd door de communicatie te verbeteren. Een goede app voor bouwplaatsbeheer kan bouwteams helpen om gebreken gemakkelijk te rapporteren en verhelpen, zodat het proces voor de opleverlijst sneller en efficiënter wordt.

Inzicht in alle stappen van de opleverlijst en het implementeren van best practices om te waarborgen dat informatie op het juiste moment met de juiste mensen wordt gedeeld, kan het proces van de eindoplevering gemakkelijker maken voor hoofd- en onderaannemers, eigenaren en architecten. In dit artikel delen we een aantal waardevolle tips om uw opleverlijstproces te stroomlijnen.

Wat is een opleverlijst?

Een opleverlijst, ook wel puntenlijst of opleveringsformulier genoemd, is een belangrijk onderdeel van de eindoplevering. Het is een document met een opsomming van het werk dat nog moet worden uitgevoerd of gecorrigeerd voordat een bouwproject als opgeleverd kan worden beschouwd. Punten op een opleverlijst zijn meestal kleine aanpassingen en correcties – zoals zaken die bevestigd, getest, toegevoegd of verwijderd moeten worden – die nodig zijn om te waarborgen dat het uiteindelijke project aan de specificatievereisten voldoet. Er kunnen ook beschadigingen op staan die tijdens de bouw zijn ontstaan en gerepareerd moeten worden.

Het proces van de inspectieronde

Als de bouw voor 99% klaar is, zal een groep bestaande uit de eigenaar, architect en hoofdaannemer het hele project, of een deel van het project, inspecteren om eventuele gebreken op te sporen. Dit staat bekend als de inspectieronde.

De hoofdaannemer zal een rapport opstellen met alle op de bouwplaats geconstateerde gebreken, inclusief foto's en de locatie op tekeningen. Daarna zal de architect het rapport beoordelen en bevestigen dat het alle punten bevat die tijdens de inspectieronde zijn besproken. De gebreken zullen worden toegewezen aan de verantwoordelijke onderaannemer, die de verantwoordelijkheid krijgt om alle punten van de opleverlijst tijdig aan te pakken.

Wie is verantwoordelijk voor de punten op de opleverlijst?

Alle stakeholders van een bouwproject spelen een belangrijke rol in het opleverlijstproces. Sommige zijn meer betrokken bij het opstellen van de opleverlijst, terwijl andere meer verantwoordelijkheid hebben voor het aanpakken van de punten op de opleverlijst.

De hoofdaannemer zal inspectierondes met de eigenaar en de architect houden om de opleverlijst te kunnen opstellen. De hoofdaannemer zal daarna de punten toewijzen die door de betreffende onderaannemer moeten worden opgelost. Het is de taak van de hoofdaannemer om de voortgang van de opleverlijst te communiceren naar de eigenaar en de punten van de opleverlijst te communiceren naar onderaannemers.

Onderaannemers moeten de punten op een opleverlijst in orde maken. Het is hun werk om dit op een efficiënte manier aan te pakken en uit te voeren, zodat de eindoplevering gestroomlijnd verloopt. Onderaannemers moeten zorgen dat het werk dat ze uitvoeren voldoet aan de specificaties van de tekeningen van de architect of het ontwerpteam om onnodig nawerk en conflicten te vermijden.

De projecteigenaar van de bouw moet aanwezig zijn voor inspectierondes tijdens verschillende fasen van een project om op de hoogte te blijven van de snelheid en voortgang van de bouw. Aan het einde van het project is de eigenaar degene die een bouwopleverlijst aftekent en zorgt dat alle punten op de opleverlijst in orde zijn gemaakt.

Van het begin tot het einde van het project is het de taak van de architecten, ontwerpers en ingenieurs om te zorgen dat alle aspecten van het bouwproject voldoen aan de goedgekeurde en gespecificeerde tekeningen en dat alles werkt zoals bedoeld. Zij moeten aanwezig zijn bij de laatste inspectierondes om de punten op de opleverlijst af te tekenen en te bevestigen dat het eindproduct overeenkomt met de originele tekeningen.

Best practices voor opleverlijsten

Hoofdaannemer: Opleverlijstpunten aanmaken op de bouwplaats

Als de hoofdaannemer een project start, zou deze ook meteen een opleverlijst moeten aanmaken. Dat kan een soort checklist voor de opleverlijst worden. Elke keer dat de hoofdaannemer over het bouwterrein loopt en een gebrek constateert, zou dat meteen gedocumenteerd moeten worden voor latere bespreking met de toekomstige eigenaar en/of onderaannemers. In plaats van tot het einde van het project te wachten om de punten van de opleverlijst mee te delen, kan de hoofdaannemer bouwbeheersoftware zoals Fieldwire gebruiken om problemen direct op de bouwplaats te noteren. Zo kan de hoofdaannemer meteen een projectopleverlijst aanmaken en specifieke vakgebieden taggen. De hoofdaannemer kan in een oogwenk opleverlijstrapporten per vakgebied of dagelijkse bouwrapporten aanmaken en die binnen enkele klikken naar elke onderaannemer sturen. Door dit proces regelmatig te herhalen, kunnen hoofdaannemers de eindoplevering sneller bereiken: immers, hoe meer opleverlijstpunten ze nu al aanpakken, hoe minder er later gedaan hoeft te worden. Dit proces is veel efficiënter dan tijdens inspectierondes handmatig aantekeningen maken, die op kantoor uittypen en als bijlage meesturen met een e-mail naar de onderaannemers.

Onderaannemer: Werkzaamheden prioriteren

Onderaannemers moeten een helder beeld hebben van wat gedaan moet worden om de punten van de opleverlijst in orde te maken, weten wat de gebreken zijn, maar ook waar, wanneer en waarom die aangepakt moeten worden. Om te zorgen dat onderaannemers altijd toegang hebben tot de benodigde informatie, is het belangrijk opleverlijstsoftware zoals Fieldwire te gebruiken om de bouwplaatsgegevens en bouwteams op één plek bij elkaar te brengen. Onderaannemers ontvangen dan bijvoorbeeld in real time een melding als een punt van de opleverlijst aan hen wordt toegewezen. Ze kunnen vanaf een smartphone of tablet het punt van de opleverlijst openen in de Fieldwire-app, de exacte locatie bekijken op een tekening en de benodigde manuren en deadline zien. Terwijl ze bezig zijn om een punt van de opleverlijst in orde te maken, kunnen onderaannemers met de Fieldwire-app berichten, foto's en video's naar de hoofdaannemer sturen om de voortgang te communiceren. Op deze manier worden de punten van de opleverlijst efficiënt aangepakt, blijft iedereen op de hoogte en hoeven er geen e-mails tussen de diverse partijen te worden uitgewisseld om wijzigingen door te geven.

Eigenaar: Gebruik van het opleverlijstproces om de voortgang te volgen

Een best practice speciaal voor eigenaren is om de hoofdaannemer tijdens inspectierondes een aantal vragen te stellen die tot aanvullende punten op de opleverlijst kunnen leiden. Een paar vragen van de eigenaar met betrekking tot de opleverlijst kunnen zijn: "Werken alle stopcontacten goed?" of "Is er voldoende verfdekking?". Als het antwoord nee is, moet de hoofdaannemer per vakgebied extra punten voor de opleverlijst aanmaken, die de onderaannemers vervolgens kunnen aanpakken.

Door een bouwbeheerapp te gebruiken die transparante communicatie bevordert, kunnen eigenaars bijhouden hoe het er op de bouwplaats voor staat, nog vóór de inspectieronde. Het instellen van toestemmingsniveaus in bouwbeheersoftware om de eigenaar (en alleen de eigenaar) het recht te geven om de punten op de opleverlijst te verifiëren, bevordert de voortgang van het project op een manier die voldoet aan de eisen van de eigenaar, de contractspecificaties en oorspronkelijke tekeningen.

Architect: Controleren of de punten op de opleverlijst overeenkomen met de definitieve tekeningen

Door voortdurend te overleggen met de eigenaar om de verwachtingen af te stemmen, kunnen architecten, ontwerpers, en ingenieurs zorgen dat de laatste inspectieronde moeiteloos verloopt en weinig extra werk oplevert. Het opzetten en volgen van een reeks best practices voor opleverlijsten is cruciaal om te komen tot een lege opleverlijst en een tijdige oplevering van projecten. Beschikken over sjablonen en checklists kan ook helpen bij nauwkeurige inspectierondes, moeiteloze rapportage en een snellere eindoplevering.

Bespaar tijd met opleverlijstsjablonen

Als een inspectie nadert, bereid deze dan voor door eenvoudig alle componenten te verzamelen in de bouwbeheerapp van Fieldwire. Voeg taken toe voor punten op de hele bouwplaats, of ze nu vakspecifiek zijn, locatiegebonden of betrekking hebben op een bepaalde ruimte of gebouw. Elke taak kan gedetailleerde notities, instructies en checklists bevatten, zodat elke onderaannemer precies weet wat er afgemaakt moet worden (en in welke volgorde). Elk door u gemaakt checklistsjabloon wordt in Fieldwire opgeslagen, zodat u diezelfde checklist makkelijk kunt toevoegen aan andere vergelijkbare taken of voorbeeld-opleverlijsten in uw project.

Zodra uw taken zijn aangemaakt en u klaar bent om aan de inspectieronde te beginnen, neemt u het opleverlijstsjabloon mee naar de bouwplaats op uw mobiele apparaat. Zelfs offline hebt u toegang tot projectgegevens in Fieldwire, en als u openstaande opleverlijstpunten ziet, kunt u alles in de app documenteren en uw team laten weten dat er nog werk aan de winkel is. Als u weer verbinding met wifi maakt, wordt het project bijgewerkt met alle nieuwe gegevens die u ter plaatse hebt toegevoegd en worden alle onderaannemers ingelicht. Maak foto's van elk gebrek en voeg die rechtstreeks toe aan de taakopmerkingen, zodat uw teams precies weten waar ze op moeten letten. Alle inhoud die aan taken wordt toegevoegd, wordt voorzien van een tijdstempel en er worden realtime-meldingen verzonden naar alle betrokken partijen. Taken kunnen ook eenvoudig gedupliceerd worden als bepaalde punten op meerdere plaatsen worden gevonden. Dit is vooral handig als u de taken direct op uw tekeningen plaatst, zodat er geen verwarring is over waar ieder probleem gevonden kan worden.

Na de inspectieronde kunt u gemakkelijk een rapport maken met Fieldwire. Kom te weten hoe u een opleverlijstrapport kunt maken in dit blogartikel.

Ga meteen aan de slag

Beheersoftware voor de bouwplaats

Meer dan 1.000.000 projecten wereldwijd

Drijft algemene aannemers, eigenaren, en onderaannemers aan
Graham UK
EllisDon
Clark Construction
Built
Power Design
Brookfield
Cougnaud
Webcor
Johnson Controls
Morguard
NGE
Sutter Health
Colt Builders
Speller Metcalfe
Graham