Jak můžeme navzdory inflaci zabránit tomu, aby stavební náklady rostly?

Rose Morrison imageRose Morrison  •  

Construction Worker on French site at night

Inflace dopadla na stavebnictví tvrdě. Prudký nárůst cen způsobil, že se základní materiály jako ocel, dřevo nebo izolace staly pro řadu stavařů, hlavně nezávislých dodavatelů, nedostupnými. Jak můžete zabránit, aby stavební náklady rostly, a minimalizovat tak dopady inflace?

Investujte do velkých dat

Pojem „velká data“ označuje technologii, která shromažďuje velké objemy dat proto, aby mohly firmy činit rozhodnutí na základě většího množství informací. I když vám váš rozpočet nedovoluje příliš investovat, existuje řada řešení, ze kterých si můžete vybrat. Investice se vám rozhodně vrátí a dodavatelé by měli najít způsob, jak do svého podnikání technologie velkých dat integrovat.

Informační modelování staveb

Pomoci vám může informační modelování staveb (BIM). BIM poskytuje v reálném čase informace o cenách a dostupnosti materiálů a pomáhá vám tak zajistit včasné dodávky navzdory vysokým cenám a nedostatku materiálů. V průběhu návrhu, realizace i úklidu stavby máte jasný přehled o projektových nákladech.

Zatímco náklady na předělávky se pohybují okolo 2,4–12,4 %, studie ukázaly, že se mohou vyšplhat až na 20 %. BIM vám může pomoci snížit toto číslo u všech projektů na nulu. Pomůže vám snížit bezpečnostní hrozby i rizika, omezit poškození vybavení, a dokonce i míru lidských chyb. Tato technologie a její trojrozměrné stavební modely poskytují řadu cenných informací o geometrii stavby, které vám pomohou odhalit sebemenší chybu.

BIM může dokonce sloužit nezávislým subdodavatelům i jako kontrola osobní bezpečnosti. Když není, kdo by na stavbu dohlížel, funkce BIM pro detekci kolizí vám pomůže odhalit nebezpečí úrazu dříve, než se stane neštěstí, a zachránit vás před prodlením v realizaci projektu i nákladnými lékařskými výlohami.

Software je rovněž užitečný pro snížení nákladů během konečných fází projektu. Můžete zkontrolovat závěrečné kontrolní seznamy a celou historii aktualizací projektu, včetně všech komplikací. Tyto finální kontroly vám mohou pomoci odhalit zásadní nedostatky, které mohly zvýšit celkové náklady projektu.

Monitorování pomocí internetu věcí

Internet věcí (IoT) je síť senzorů a softwaru, které shromažďují údaje a vyměňují si je mezi sebou. Řešení pro monitorování pomocí IoT pomáhá dodavatelům maximalizovat přehlednost při práci s dodavateli a odhalit případná prodlení. Můžete v reálném čase sledovat, kde se všechny dodávky materiálu nachází a uzpůsobit tomu realizaci projektů.

Aplikace IoT vám mohou také pomoci na stavbě sledovat nové výdaje. Díky senzorům a spouštěčům můžete na stavbě sledovat vše, včetně stavu vašich nástrojů a vybavení. Pomohou vám zefektivnit práci a vyvarovat se zbytečným nákladům navíc.

Zatím snad nejpopulárnější technologií IoT ve stavebnictví jsou nositelné senzory. Senzory připojené k internetu můžete mít na helmě, vestě, rukavicích nebo jiném oblečení a sbírat tak informace o svých pracovních návycích nebo fyzickém zdraví. Pomohou vám soustředit se na zadaný úkol a maximalizovat produktivitu.

Umělá inteligence a blockchain

Dodavatelé možná nemohou ovlivnit inflaci, ale mohou ovlivnit své výdaje. Uměla inteligence a blockchain výrazně přispěly ke snížení nákladů ve stavebnictví. Software pro řízení stavby může pomocí umělé inteligence automaticky sledovat veškeré vaše transakce, odhalit nestandardní útraty a pomoci vám vyvarovat se v budoucnu zbytečným nákladům.

Blockchain hraje při synchronizaci dat napříč různými sítěmi zvláštní roli. Při online transakcích vytváří naprostou důvěru a transparentnost a pomáhá vám bezpečně si vyjednat smluvní podmínky bez toho, aniž byste potřebovali do jednání zapojit jako prostředníky třetí strany, což bývá velmi nákladné. Můžete podnikat s jinými osobami na přímo při minimálním papírování a maximální efektivitě.

Vytvořte si zásoby alternativních materiálů

V těchto turbulentních časech se nemůžete spoléhat pouze na jednoho poskytovatele nebo materiál. Musíte spolupracovat s celou řadou dodavatelů a vytvořit si zásoby alternativních materiálů pro případ, že vaše první volba selže. Vyhledejte dodavatele, kteří mají vlastní širokou základnu poskytovatelů, příhodně umístěné pobočky a kteří spolehlivě komunikují.

Strategie vytváření zásob vám umožní více využívat udržitelné materiály a navázat kontakt s dodavateli, kteří jsou šetrnější k životnímu prostředí. Možná je nevyužijete hned, ale postupně si můžete vytvořit zásobu recyklovaného dřeva, plastu, prefabrikovaného betonu a jiných ekologických stavebních materiálů.

Strategie vytváření zásob se stala mnohem běžnější od doby, co COVID-19 přerušil zásobovací řetězce po celém světě. Stavaři, výrobci i maloobchodníci nakupují prostory ve skladech pro vytváření zásob surovin.

Vytvořit si zásoby je pro malé dodavatele pomalá a vytrvalá práce, ale vůči svým větším konkurentům máte dlouhodobou výhodu. Nejlepší okamžik pro vytváření zásob je, když rychle rostete. Tak jako tak musíte nakoupit množství materiálů, takže můžete rovnou rozšířit i své zásoby.

Rovněž byste si měli vytvářet zásoby, když očekáváte, že dojde k přerušení dodávek nebo máte před sebou rušné období. Během hektických dní nebudete mít čas se soustředit na nedostatek materiálů, takže je třeba navýšit zásoby v době, kdy je klid.

Provádějte častější posouzení rizika

Kvůli přetrvávajícímu nedostatku základních materiálů se prodlení při realizaci projektu v podstatě nedá vyhnout. Stavaři musí znát své silné a slabé stránky, aby dopady nedostatku materiálů zmírnili. Právě proto byste měli provádět posouzení rizik častěji.

Pokud v současnosti provádíte posouzení rizik jednou za čtvrt roku, zvyšte jeho četnost na jednou měsíčně nebo jednou za dva týdny. Měli byste rovněž zvážit, zda některá z níže uvedených změn nemůže mít dopad na vaše podnikání:

  • Přejdete na jiného dodavatele
  • Jeden z vašich dodavatelů se přemístí
  • Jeden z vašich dodavatelů změní cenu nebo dostupnost svých materiálů
  • Objeví se nové bezpečnostní riziko
  • Zavedete do provozu novou technologii

Pokaždé, když vy nebo jeden z vašich dodavatelů provede výraznou změnu, byste měli provést posouzení rizika. Toto preventivní opatření vám výrazně pomůže předejít možným budoucím problémům a zbytečným výdajům.

Minimalizujte své stavební náklady

Ve stavebnictví bylo možné plýtvat, když byla ekonomika silná a zásobovací řetězce fungovaly podle plánu. Za současných ekonomických podmínek ale existují lepší možnosti než plýtvání. Dodavatelé musí zavádět nové technologie, vytvářet si zásoby materiálů a provádět pravidelná posouzení zranitelnosti, aby minimalizovali stavební výdaje a bojovali s inflací.

Začněte hned teď

Software pro řízení a správu stavby

Více než 1 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě se snazším řízením stavby
proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction