5 kroků, jak mohou stavební manažeři pomoci svému týmu začít využívat nové technologie

Rose Morrison imageRose Morrison  •  

využití mobilní aplikace na stavbě

Stavebnictví se historicky přizpůsobuje technickému pokroku jen pomalu, ale tento přístup se začíná měnit. Díky nástupu nové generace zaměstnanců se technologie začínají zavádět mnohem rychleji a efektivněji a noví subdodavatelé začínají zaujímat čelní pozici.

Přínosy nových technologií

Nové technologie přináší řadu výhod. Lidé se často mylně domnívají, že si je mohou dovolit jen velké firmy s flexibilním rozpočtem. To ale není pravda. Investice se může plně vrátit malým i středním firmám, stejně jako nezávislým subdodavatelům a všichni tak mohou využít těchto výhod:

 • Efektivita: Nejnovější technologie umožňují dodavatelům řídit projekty efektivněji, od každodenních úkolů po řízení firmy. Usnadňují také kontrolu nákladů a sdílení cenných informací (v angličtině) se zaměstnanci.

 • Přehled: Rozvoj zařízení pro monitorování, stejně jako nositelných technologií a dronů umožňuje mít o stavbě dokonalý přehled. To vede k nižšímu počtu úrazů a kvalitnějším projektům.

 • Udržitelnost: Díky tomu, jak se přístup spotřebitelů ke změně klimatu mění (v angličtině) k lepšímu, pomůže vaší firmě přechod na technologie šetrnější k životnímu prostředí naplnit potřeby příští generace majitelů domů a bytů.

 • Důvěra: Nové technologie zlepšují důvěru mezi zaměstnanci a zákazníky. Zaměstnanci mají k dispozici více nástrojů a zákazníci se cítí jistěji, protože jejich dům nebo byt staví tým dobře vybavených pracovníků.

 • Dlouhodobý růst: Technologie pomáhají vaší firmě dlouhodobě růst, aniž by k tomu bylo zapotřebí příliš velké množství zdrojů nebo vznikaly střety zájmů mezi odděleními firmy.

Nové technologie mohou rovněž zvýšit bezpečnost stavby více než dříve. Ke zhruba 59,9 % smrtelných úrazů na stavbě (v angličtině) dochází ze čtyř hlavních důvodů (v angličtině) – zásah elektrickým proudem, pád z velké výšky, úder předmětem a uvíznutí mezi předměty. Vyšší efektivita a lepší přehled vedou k nižšímu počtu komplikací spojených s nehodami.

Níže uvádíme pět kroků, jak mohou stavební manažeři úspěšně zavést nové technologie.

1. Dát přednost správným technologiím

Většina subdodavatelů nemá dostatek financí na to, aby investovali do nových technologií, ale to by vás nemělo zastavit. Upřednostnění mála je lepší než velká jednorázová investice. Postupné zavádění technologií umožní vašim zaměstnancům naučit se je ovládat.

Velice zajímavý průzkum společnosti KPMG z roku 2021 o stavebnictví ve světě („KPMG Global Construction Survey 2021“) ukazuje, že stavaři a inženýři mají o některých technologiích velmi dobré mínění, ale o některých ne. Podle průzkumu mají pro stavební firmy níže uvedené technologie největší potenciál návratnosti investice (v angličtině):

 • Integrované informační systémy projektového řízení

 • Informační modelování staveb (BIM)

 • Mobilní komunikační platformy

 • Pokročilé datové analýzy

 • Chytré senzory

 • Drony pro stavebnictví

Předtím než se pustíte do 3D tisku, virtuální reality a dalších technologií, které jsou zatím jen na počátku vývoje, zaměřte se na ověřené nástroje, jako je např. univerzální software pro řízení stavby Fieldwire. Bude snazší zaměstnance přesvědčit a včas je zaškolit.

2. Podporujte průběžné vzdělávání

Měli byste motivovat zaměstnance, aby se průběžně vzdělávali (v angličtině). To může být pro manažery v sektoru s vysokou fluktuací zaměstnanců (v angličtině) náročné, protože si málokdy dlouho udržíte jednoho zaměstnance. Kultura každé firmy je však jiná. Vaše může být výjimkou z pravidla.

Hlavní myšlenka průběžného vzdělávání je zavést vnitropodnikový vzdělávací program na neurčitou dobu. Cílem je postupné zlepšování různých dovedností spíše než jedna dlouhá lekce. Takový program může zahrnovat, kromě jiného, školení o nových technologiích:

 • Rozvoj měkkých dovedností

 • Ovládání speciálního vybavení

 • Bezpečnostní protokoly

 • Připravenost na mimořádné události

 • Plánování času a termínů

Součástí průběžného vzdělávání (v angličtině) je rovnováha mezi mentorováním a individuálními úkoly, díky čemuž je vhodné pro různé styly učení. Mentorování je klíčovou součástí odvětví náročných na pracovní sílu (v angličtině), jako je stavebnictví, protože motivuje praktický přístup ke vzdělávání a umožňuje zaměstnancům osvojit si rychle nové dovednosti a technologie.

3. Využijte vzdělávací materiály

Stavební firmy mají k dispozici celou řadu vzdělávacích materiálů, které jim mohou pomoci se zaváděním technologií. Některé organizace nabízí množství kurzů na téma managementu nebo nejnovějších stavebních technologií.

Zvažte také, jestli nevzít členy týmu na seminář o stavebnictví nebo konferenci zaměřenou na teambuilding. Účast na podobných akcích může pomoci vašemu týmu získat cenné informace a začít se zajímat o nové technologie a postupy. Fieldwire nabízí každý měsíc pro nové i stávající zákazníky vzdělávací webináře na téma ověřených postupů a inovativních způsobů, jak používat software pro řízení stavby. Váš tým tak může rychle získat odpovědi na své otázky o aplikaci.

Účast na akcích rovněž představuje pro stavební manažery skvělou příležitost, jak navázat kontakty s dalšími důležitými podnikateli. Můžete prodiskutovat silné a slabé stránky vašich vzdělávacích programů a jaké výhody či komplikace skýtají různé technologie.

4. Přihlaste se do nejnovějších certifikačních programů

S postupným zaváděním nových technologií ve stavebnictví po celém světě se začnou objevovat nové certifikace. Vaše firma musí mít o nich přehled a přihlásit se do nejnovějších programů.

Měli byste také motivovat zaměstnance, aby získali nejnovější certifikace v různých subdodavatelských oborech, včetně instalatérství, střešních krytin, kamenných obkladů nebo elektroinstalačních prací. Budou se moci soustředit na nové technologie spadající do jejich oblasti odbornosti a rychleji se vzdělávat.

5. Veďte si kalendář zavádění technologií

Vedení kalendáře je skvělý způsob, jak maximalizovat tvůrčí výstupy (v angličtině) a pomoci vašim zaměstnancům přijmout nové technologie. Můžete přidělovat projekty a lekce měsíce s předstihem a dát tak zaměstnancům čas, aby se mentálně připravili na výzvy, které je v budoucnu čekají. Kalendář je snadným způsobem, jak zmírnit dopad velkých změn, což je při zavádění nových technologií zásadní.

Zavedení kalendáře vám také umožní dostatečně se věnovat každému zaměstnanci. Můžete si dopředu naplánovat porady, na kterých prodiskutujete, jak vzdělávání pokračuje, a získáte zpětnou vazbu. Pravidelné porady umožní členům týmu sdílet informace a názory na nejnovější nástroje, které používají.

Zavádějte nové technologie postupně

Všech pět strategií pro zavádění technologií funguje na stejném principu – dělat vše postupně. Nemůžete na zaměstnance vyvíjet příliš velký tlak a chtít, aby se naučili ovládat nové technologie ze dne na den. Potřebují se průběžně vzdělávat, mít k dispozici množství vzdělávacích materiálů a harmonogram, aby si mohli osvojit všechny znalosti a dovednosti, které k úspěchu potřebují.

Začněte hned teď

Software pro řízení a správu stavby

Více než 1 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě se snazším řízením stavby
proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction