Carpe Domi – Renovace interiérů

Ve společnosti Carpe Domi používá aplikaci Fieldwire 100 % zaměstnanců, díky čemuž je proces dokončení projektu 4x rychlejší a komunikace mezi projektanty a stavebními týmy intenzivnější.

Carpe Domi – Renovace interiérů

Carpe Domi je mladá firma se sídlem v Paříži poskytující služby renovací a projektování. Carpe Domi založená v roce 2013 Florentem Litzowem, absolventem Ecole Polytechnique a Ecole des Ponts, se převážně věnuje renovacím interiérů.

Klíčové údaje

  • Čas potřebný k zaškolení nového zaměstnance: 15 minut
  • 100% zaměstnanců používá Fieldwire
  • Projekty: 100

Příklady použití

  • Efektivnější koordinace prací
  • Seznamy vad a nedodělků
  • Konzistentní výsledky

Všichni v Carpe Domi používají Fieldwire

Aby uspokojila vysokou poptávku po svých službách, zvolila si společnost pro veškeré své postupy, které realizuje jejich 25 zaměstnanců (včetně projektantů, stavebních inženýrů, manažerů logistiky a pracovníků na stavbě), aplikaci Fieldwire. Díky kombinaci vysokých nároků na kvalitu a růstu produktivity umožněného aplikací Fieldwire dosáhla společnost Carpe Domi v každém z posledních 5 let průměrného ročního růstu 40 %.

Denní řízení úkolů

Tým společnosti Carpe Domi využívá aplikaci Fieldwire pro veškeré své aktivity. Systém řízení úkolů pomáhá ujasnit, jakou práci je potřeba udělat, a určit osobu odpovědnou za její realizaci. Řízení úkolů se využívá jak pro probíhající projekty, tak pro finální fáze realizace. Tuto finální fázi výrazně usnadňují seznamy vad a nedodělků aplikace Fieldwire.

Zkušenosti zákazníků - CarpeDomi - Pracovníci

V praxi to vypadá tak, že stavbyvedoucí vytváří úkoly, a všichni zaměstnanci firmy komunikují přímo na platformě. Carpe Domi používá Fieldwire rovněž pro kontrolní výkazy. U všech projektů zaznamenala Carpe Domi výrazně rychlejší proces dokončení, nyní trvá v průměru dva týdny místo dvou měsíců.

To stejné platí i v případě oprav a menších vad. Jakmile je přijat požadavek, vytvoří se úkol, který se opatří fotografiemi ze stavby. Když jsou úkoly splněny, vytvoří se výkazy, které se odešlou přímo z aplikace Fieldwire vlastníkovi projektu.

„Zvyknout si naFieldwire je rychlé a snadné. Stačí jen 15 minut a naši zaměstnanci mohou fungovat.“

Florent Litzow, výkonný ředitel, Carpe Domi

Uživatelsky snadný software

Všichni zaměstnanci společnosti Carpe Domi používají aplikaci Fieldwire, jak v kanceláři, tak na stavbě. Všichni mají pracovní chytrý telefon. To byl záměr Florenta Litzowa, výkonného ředitele Carpe Domi, protože úvodní zaškolení je tak efektivní.

Aplikace Fieldwire umožňuje zaškolit zaměstnance během 15 minut. Díky uživatelsky snadnému rozhraní, může každý velmi rychle začít.

Zkušenosti zákazníků - CarpeDomi - Obývací místnost

Zlepšete komunikaci mezi stavbou a kanceláří

Soustředění všech informací do aplikace Fieldwire umožňuje stavebním týmům být vždy v obraze. Úkoly se přiřazují v reálném čase a všichni vidí aktuální verze plánů. Oznámení o změnách v plánech se odesílají jak přímo projektantům, tak stavbyvedoucím. Takže pracovníci, projektanti i stavbyvedoucí hovoří stejnou řečí a mají zároveň stejné informace.

„Shromažďování všech projektových informací na jediné platformě umožňuje našim pracovníkům soustředit se na to, co je zásadní, a trávit méně času koordinací.“

Florent Litzow, výkonný ředitel, Carpe Domi

Tato lepší koordinace, kterou Fieldwire umožňuje, se odráží v úspoře času. K získání chybějících informací nebo aktuálních plánů už nejsou zapotřebí dlouhá e-mailová vlákna nebo telefonáty. Všichni se tak mohou plně soustředit na své úkoly, což obecně zvyšuje produktivitu.

Nekonečné cestování je další překážka produktivity. Od té doby, co používají Fieldwire, tráví stavbyvedoucí společnosti Carpe Domi výrazně méně času na cestách a mají tudíž více času lépe řídit každý projekt a soustředit se na kontakt s klientem. Přínosy pro týmy na stavbě jsou rovněž zřejmé. Zatímco dříve se museli kvůli vadám nebo opomenutím vrátit na stavbu, díky aplikaci Fieldwire si mohou být jisti, že všechny úkoly jsou splněny, bez potřeby stavbu navštívit. To vede ke zlepšení kvality práce a vyšší spokojenosti klientů.

Zkušenosti zákazníků - CarpeDomi - Tým

Začněte hned teď

Software pro řízení a správu stavby

Více než 1 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě se snazším řízením stavby
proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction