Speller Metcalfe - Projekty Design-Build a projekty renovace

Společnost Speller Metcalfe používá Fieldwire pro zlepšení spolupráce na stavbě a zajištění dodržení harmonogramu produkce, aby se vyhnula nákladným zpožděním.

Speller Metcalfe – Projekty Design-Build a projekty renovací

Když jste zodpovědní za přeměnu něčího snu v realitu, je do vás vložena ohromá důvěra. Nikdo si to neuvědomuje lépe, než velká stavební firma jako Speller Metcalfe. Lidé této britské společnosti důvěřují již přes 20 let a ta jim svěřenou důvěru již mnohonásobně oplatila realizací celé řady různých projektů. Díky své odbornosti si společnost Speller Metcalfe, která má více než 200 zaměstnanců starajících se o řadu projektů, často v hodnotě od 250 000 do 40 milionů liber, vybudovala renomé a generuje zisky přesahující 130 milionů liber.

K jejím úspěchům patří moderní stavby, jako je například konferenční centrum Warwické univerzity nebo 25metrový plavecký bazén s 8 dráhami v centru volného času Perdiswell ve Worcesteru. Na svém kontě má také cenami ověnčené projekty renovací, jako je například renovace divadla Everyman Theatre ve městě Cheltenham nebo renovace dobového domu Master’s House původně postaveného v roce 1487, ve městě Ledbury v hrabství Herefordshire. Mezi její nejnovější projekty patří například multimilionové sídlo společnosti Atkins ve městě Epsom v hrabství Surrey, které je zároveň jejím doposud největším projektem.

„S aplikací Fieldwire můžete vše vyřídit jednoduše přímo z mobilu. Můžeme snadno zaznamenávat informace, filtrovat je, přidávat k nim štítky a poznámky, i když jsme zrovna na stavbě. Má pro nás velkou přidanou hodnotu. Díky Fieldwire pravděpodobně ušetříme dobrých 5–10 hodin týdně.“

Marc Woods, technik IT podpory, Speller Metcalfe

Moderní způsob řízení staveb

S přibývajícími náročnými stavebními projekty si společnost Speller Metcalfe uvědomila, že musí zjednodušit své každodenní pracovní postupy, aby realizaci projektů zvládala. Marc Woods, který pracuje ve společnosti Speller Metcalfe jako technik IT podpory, se ujal úkolu najít moderní nástroj, který by vyhovoval potřebám rostoucí společnosti. V aplikaci Fieldwire nalezl přesně to, co společnost hledala.

„Převážně jsme pracovali s perem a papírem, ale v roce 2014 jsme se začali poohlížet po jiných možnostech a vyzkoušeli jsme několik technologických aplikací,“ říká Woods. „Co se efektivity

týče, žádná z nich ani zdaleka nenabízela to, co aplikace Fieldwire. Našemu týmu na stavbě vyhovovala mnohem více než ostatní programy, a to nás přesvědčilo. Používání aplikace Fieldwire je mnohem snazší než používání jakýchkoli jiných aplikací, které jsme vyzkoušeli.“

Customer Story - Speller Metcalfe - 3

Díky spolehlivosti a jednoduchosti aplikace si zaměstnanci společnosti Speller Metcalfe na novou technologii rychle zvykli. Aplikaci Fieldwire používají hlavně pro zobrazování plánů a pořizování fotodokumentace pro záznam reálného stavu na stavbě a postupu prací, přestože také používají generování výkazů a jejich funkce. Všechny funkce umožňují snadný záznam pokroku nebo případných zdržení během realizace projektu, takže pokud týmy provádí na stavbě běžné úkony, jako je například instalace oken, stavebně technické průzkumy nebo kontrola kvality, mohou co nejefektivněji sdílet důležité informace s ostatními.

„Když vyrazíme na stavbu zdokumentovat současný stav nebo provést kontrolu kvality, díky aplikaci Fieldwire je celý postup opravdu mnohem snazší,“ říká Woods. „V aplikaci vytvoříme úkoly a odešleme je zaměstnanci. Pokud ani za pár dní není úkol vyřešen, překontrolujeme, co zbývá dokončit, a následně ověříme, že byl úkol dokončen v pořádku. Aplikace nám velmi pomáhá podchytit a lokalizovat vše potřebné přímo v plánech.“

Naše efektivita práce se výrazně zvýšila od doby, kdy používáme aplikaci Fieldwire a můžeme sledovat všechny činnosti v reálném čase nebo mít digitální plány neustále po ruce. Nyní když pracovníci potřebují přiložit žádosti o informace k plánům podlaží, pořídit fotografie nebo videa zásadních úkonů, stačí jen, aby vytáhli telefon. Díky tomu, že je aplikace verlmi intuitivní, se tým společnosti Speller Metcalfe rychle naučil používat moderní metody projektového řízení a zvykl si na ně.

„Na používání aplikace Fieldwire jsme si zvykli vcelku rychle. Náš tým ji velmi rád používá, protože všem umožňuje snáze dokumentovat práci a tyto záznamy sdílet. Celý náš tým aplikaci Fieldwire doporučuje, protože nám výrazně usnadňuje práci, takže ji máme rádi.“

Customer Story - Speller Metcalfe - 2

Zasloužená odměna

Jednoduché používání přirozeně vede k mnohem rychlejšímu pokroku, což následně společnosti Speller Metcalfe šetří čas a peníze, které může investovat mnohem užitečněji. Aplikace Fieldwire

práci společnosti Speller Metcalfe natolik urychluje, že z komunikace mezi manažery a pracovníky na stavbě zmizel přebytečný šum, a to má pozitivní výsledky.

„Podle mých poznatků aplikace šetří našemu týmu spoustu času už jen tím, že není třeba přepracovávat tolik věcí,“ říká Woods. „Člověk nemá vždy po ruce pero a papír, ale telefon u sebe má. Takže možnost mít aplikaci Fieldwire kdykoli k dispozici znamená, že při procházení stavbou můžeme kontrolovat kvalitu a zároveň si dělat poznámky. Takže šetříme čas i peníze, protože máme o průběhu stavby lepší přehled a nemusíme čekat, až se potřebná data dostanou zpět k nám do kanceláře.“

Když aplikaci používá více než 20 členů týmu, kteří se střídají na denních a nočních směnách, je velký počet ušetřených hodin opravdu výrazný rozdíl. Společnost Speller Metcalfe dokáže využít všech výhod aplikace Fieldwire a nemusí tak vynakládat čas ani energii na zbytečné úkony. To má velký vliv na tým, který se tak může věnovat větším stavebním projektům, protože aplikace jim umožňuje soustředit se bez problému na jednotlivé úkoly a zároveň si zachovat přehled o celkovém stavu projektu.

„Předtím bylo potřeba, aby projektový manažer stavbu prošel, vše nafotil, fotografie nahrál do počítače, sepsal výkaz, odeslal ho týmu a strávil spoustu času další komunikací, než bylo vše hotové,“ říká Woods. „S aplikací Fieldwire můžete vše vyřídit jednoduše přímo z mobilu. Můžeme snadno zaznamenávat data, filtrovat je, přidávat k nim štítky a poznámky, i když jsme zrovna na stavbě. Má pro nás velkou přidanou hodnotu. Díky ní pravděpodobně ušetříme dobrých 5–10 hodin týdně.“

Customer Story - Speller Metcalfe - 4

Důvěra je základ

Společnost Speller Metcalfe dále neochvějně buduje instalace se stále vyšší kvalitou a díky podpoře aplikace Fieldwire je její cesta čím dál snazší. Jako inovativní pokroková společnost, usilující o přední postavení ve stavebnictví, se těší zasloužené prestiži, ale také důvěře. A důvěra je základem všech jejich závazků. Přesně ta důvěra, která přivedla společnosti Speller Metcalfe a Fieldwire ke spolupráci. Díky tomu, že při organizaci své práce se mohou spolehnout na aplikaci pro řízení staveb, věnují se potřebám svých klientů s ještě větším entusiasmem.

„Fieldwire rozhodně doporučuji, o tom není nejmenších pochyb. Ten čas, který vám z pohledu uživatele ušetří, dalece předčí jakékoli starší metody. Když našim dodavatelům na stavbě, ale i některým klientům, ukážeme, jak aplikace Fieldwire funguje, chtějí ji taky. Je to skvělý produkt.“

Customer Story - Speller Metcalfe - 1

Začněte hned teď

Software pro řízení a správu stavby

Více než 1 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě se snazším řízením stavby
proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction