As-Built Drawings Software

Manage as-built drawings

Access, edit, and view as-builts in the field from any device and keep your construction plans up-to-date.

Fieldwire showing as-built drawings in a gif form.

Přesné výkresy

Mějte přehled o všech výkresech skutečného stavu díky kompletní sadě nástrojů pro přidávání označení, včetně možnosti přidávání fotografií, videí a komentářů.

as builts

Snadné předávání pracovníkům

Exportujte přesné informace o tom, jak stavba vypadá, aby pracovníci vždy věděli, co bylo postaveno.

as built

Záznamy s možností dohledání

Minimalizujte rizika díky podrobným záznamům o tom, jaké práce byly přesně provedeny, a transparentním informacím o tom, kdo co udělal.

Software pro výkresy skutečného stavu

Vytváření výkresů skutečného stavu

Naše aplikace pro prohlížení výkresů vám umožňuje přímo na stavbě upravovat výkresy a přidávat jakákoli označení, která vás napadnou. V našich nástrojích pro přidávání označení budete mít k dispozici volné kreslení, zvýrazňovače, bubliny, šipky a textové komentáře v celé paletě barev.

Naše aplikace pro řízení stavby také umožňuje přikládat soubory a fotografie postupu prací přímo ke stavebním výkresům, takže váš tým uvidí každou informaci. Dokumentace skutečného stavu je středovým bodem našeho softwaru pro řízení stavby.

ZAREGISTRUJTE SE

„Na Fieldwire se mi líbí to, že mám k dispozici jednotnou sadu výkresů celého projektu, můžu do nich přímo na stavbě přidávat označení ke skutečnému stavu a pak výkresy měnit. Můžu i nahrát nové výkresy a moje označení se do něj propíšou.“

Nathan Howat, viceprezident, Blue Mountain Electric

Zobrazit příběh →

Automatizace kontroly verzí listů

Když vkládáte nové verze, je naprosto nezbytné, aby byly vaše výkresy aktuální. Naše aplikace pro řízení stavby automaticky přenáší všechny vaše úkoly a označení z Fieldwire do nejnovější nahrané stránky, takže vaše výkresy budou vždy přesné.

Když nahrajete nové verze plánů, náš software k prohlížení výkresů přečte názvy a popisky stránek a automaticky je použije k vložení nových stránek. Kromě toho máte také k dispozici nástroje pro vedení záznamů o kontrole verzí. Můžete přidávat poznámky k verzím a komentáře k jakémukoli nahranému dodatku, abyste při exportu sady výkresů skutečného stavu měli k dispozici i přesnou historii.

ZAREGISTRUJTE SE
Customer Story -  EllisDon - Drew Woods - 130x130px circle

„Použití Fieldwire pro sledování změn během projektu nám jen prospělo. Díky tomu nebylo na konci projektu tak hrozné vypracovat a zkontrolovat dokumentaci skutečného stavu a zajistit, že je tato dokumentace kompletní a aktuální.“

Drew Woods, asistent PM, EllisDon

Zobrazit příběh →

Sdílení sad výkresů

Zasílejte svému týmu nejnovější data prostřednictvím řízení výkresů skutečného stavu přímo ve Fieldwire. Každý, koho jste přidali do svého projektu, si může prohlížet nebo přispívat k sadě výkresů skutečného stavu.

Zjednodušujeme ukládání i sdílení dat o projektu, takže export stavebních výkresů ve Fieldwire je tak jednoduchý, že ho zvládnete stisknutím jediného tlačítka. Své výkresy skutečného stavu můžete exportovat do formátu PDF a poslat je komukoli, i když Fieldwire nepoužívá.

ZAREGISTRUJTE SE
Bear Construction-Nick Minella-130x130px circle

„Můžu také exportovat výkresy ve formátu PDF pro subdodavatele a klienty. Můj asistent PM a můj tým na stavbě používají aplikaci spolu se mnou, takže prostřednictvím Fieldwire dostávám veškerá potvrzení přímo od nich.“

Nick Minella, Senior PM, Bear Construction

Zobrazit příběh →

Export souborů PDF s vrstvami

Když exportujete sadu plánů jako soubory PDF, každé označení se v novém souboru PDF skutečného stavu zachová jako vrstva. To znamená, že po otevření v aplikaci Adobe nebo Bluebeam můžete měnit velikost výkresů, přesouvat je nebo je podle potřeby upravovat. Uvidíte také, kdy a kdo jednotlivé poznámky vytvořil.

Export záznamů výkresů se všemi informacemi o skutečném stavu po dokončení projektu je hlavní předností naší aplikace pro řízení stavby. Představuje totiž úplný archiv všech vašich změněných výkresů v souborech PDF s vrstvami. V nich budou obsaženy ručně přidané hypertextové odkazy, soubory a fotografie. Na konci projektu už nikdy nebudete muset složitě dávat dohromady archiv!

ZAREGISTRUJTE SE

Uchovávejte své výkresy skutečného stavu s pomocí Fieldwire

Spravujte dokumentaci skutečného stavu v mobilním telefonu

Více než 2 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě usnadnit řízení stavby.

proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction