SUEZ Consulting –⁠⁠⁠⁠⁠ rozvoj měst

SUEZ Consulting využívá Fieldwire v řadě stavebních projektů, kterými se snaží snižovat sociální nerovnosti

SUEZ Consulting využívá Fieldwire při řadě konzultací v oblasti projektového řízení. Od pokládání optických kabelů vysokorychlostního internetu ve francouzských oblastech Gers a Lot-et-Garonne po řízení obnovovacích prací společnosti Soleam v městských částech La Savine a Château-Gombert v Marseille. SUEZ Consulting využívá Fieldwire také pro kontroly staveb a monitorování vlivů prací na životní prostředí. Jako příklad lze uvést projekt pro jihofrancouzský kraj Okcitánie.

Klíčové údaje o asanaci bulváru Savine v Marseille:

  • Náklady na práce: 16 mil. eur
  • Rozsah projektu: 14 475 m²

Příklady použití

  • Správa výkresů a plánů
  • Výkazy
  • Vady a nedodělky

Společnost SUEZ Consulting využila výhod, které nabízí software Fieldwire nedávno během projektování a realizace obnovy nízkopříjmové čtvrti na severu Marseille. Cílem projektu Savine, jak se projekt nazývá, je dosažení vyšší kvality života a sociální integrace pomocí lepší infrastruktury a architektury. Práce vede společnost SOLEAM (městská veřejná společnost pro občanskou vybavenost a rozvoj), kterou tím pověřilo město Marseille. Cílem je vytvořit významnou tepnu na východní straně údolí Aygalades v místě, kde se kříží s údolím Tuves a bulvárem Savine, v 15. obvodu města Marseille. Celková výše nákladů na všech 6 částí projektu je 16 milionů eur, před započtením daně.

Správa plánů

Sarah Laulhe, která pracuje pro SUEZ Consulting na projektu obnovy Savine jako projektová manažerka, musí zvládat vyřizovat požadavky města, které je zadavatelem projektu, generálních dodavatelů a subdodavatelů. Jak pro ni, tak pro její tým v SUEZ Consulting je zásadní, aby plány vytvořené stavební firmou odpovídaly kritériím stanoveným společností Soleam.

„Jakmile budou vybrány stavební firmy, které práce realizují, převezmou naše projektové výkresy a vytvoří na jejich základě tzv. ‚prováděcí plány‘, kterými se budou řídit pracovníci na stavbě,“ říká Sarah Laulhe. Sarah a její tým pak zkontrolují, že prováděcí plány splňují očekávání klienta a že nebude překročen stanovený rozpočet.

„Využíváme Fieldwire ke vpisování poznámek do plánů. Používáme funkce označení a úkoly, abychom zaznačili, které části prováděcích plánů je třeba přepracovat a co je možné zlepšit, aby byl plán správný.“

Prostřednictvím porovnání navržených prováděcích plánů s požadavky klientů může SUEZ Consulting klientům zaručit vysokou kvalitu projektů.

Výkazy

SUEZ Consulting doporučuje Fieldwire svým týmům, které si přejí digitalizovat pracovní postupy v terénu, a zvýšit tak svou produktivitu. Soustředění veškerých údajů ze stavby do jediné platformy, jakou je například Fieldwire, umožnilo týmům společnosti mít po ruce potřebné informace mnohem rychleji.

„Při prohlídce stavby shromáždíme spoustu informací. Díky softwaru Fieldwire se můžeme okamžitě podívat na všechny poznámky, fotografie nebo označení.“

Claire-Sophie Chevalier, vedoucí projektová manažerka pověřená digitalizací postupů na stavbě, SUEZ Consulting

„Protože pracujeme i s dříve zaznamenanými údaji, které jsou všechny shromážděny v aplikaci Fieldwire, neztrácíme čas otevíráním různých dokumentů, abychom našli, co potřebujeme. Shromážděné údaje můžeme rychle třídit a filtrovat, a vytvořit tak tolik výkazů, kolik je potřeba.“ Dříve, aby tým SUEZ Consulting vytvořil výkazy, musel potřebné informace pracně vyhledávat v různých systémech, čímž marnil čas. Díky výkazům úkolů Fieldwire může SUEZ Consulting zvyšovat svou produktivitu a zároveň zlepšovat komunikaci s klienty.

„Vytváříme spoustu výkazů,“ říká Chevalier. „Přidaná hodnota, kterou klientovi přinášíme, spočívá v naší schopnosti uspořádat a sdělovat informace tak, aby každá zúčastněná strana projektu měla veškeré potřebné informace, a projekt byl tak v konečném důsledku úspěšný.“

Protože SUEZ Consulting představuje článek spojující společnost Soleam a stavební firmy realizující projekt bulváru Savine, je pro tým Sarah Laulhe zásadní, aby byly všechny zúčastněné strany náležitě informovány. Protože vyplňování výkazů v aplikaci Fieldwire je tak rychlé, mohou se inženýři SUEZ Consulting místo papírování soustředit na odborné otázky.

Vady a nedodělky

Kromě funkce prohlížení plánů a tvorby výkazů SUEZ Consulting využívá Fieldwire rovněž jako zásadní nástroj pro řešení vad a nedodělků.

„Všichni naši generální dodavatelé si uvědomují přínosnost aplikace Fieldwire pro řešení vad a nedodělků,“ říká Chevalier. Firma SUEZ Consulting používá Fieldwire, aby dodavatele na stavbě informovala o nedostatcích. „Na jedné stavbě pracujeme obvykle se 2 až 3 subdodavateli, např. s firmou realizující hrubou stavbu, elektrikáři atd. Fieldwire používáme k tomu, abychom každému dodavateli řekli, co je třeba k dokončení stavby dodělat. Fieldwire používáme také k informování zákazníka o tom, co ještě zbývá finalizovat.“

SuezConsulting UtilisationFieldwire sur smartphone

Fieldwire je ústředním místem pro vytváření seznamů nedostatků, sledování jejich nápravy a pro potřebné informování klientů.

Trvalé partnerství vyvíjející se společně se SUEZ Consulting

Firma SUEZ Consulting vřele doporučila Fieldwire dalším stavebním společnostem. Navíc od té doby, co v roce 2016 tým Sarah Laulhe aplikaci poprvé vyzkoušel, firma využití aplikace rozšířila.

„Když kolegům Fieldwire doporučíme, platíme jim licenci do té doby, než jsou přesvědčeni, že je to pro jejich práci ten nejlepší nástroj. Když jsou přesvědčeni, společnost, pod kterou patří, začne platit vlastní licenci, a tak můžou používat Fieldwire na jakémkoli projektu.“

Sarah Laulhe, inženýrka městského plánování a dopravních projektů ve společnosti SUEZ –⁠⁠⁠⁠⁠ oddělení konzultací a inženýrství

Tento postup pomohl SUEZ Consulting rozšiřovat využití softwaru Fieldwire, což se projevilo větším množstvím ušetřeného času na projektech po celé Francii.

Model transparentní cenotvorby společnosti Fieldwire byl pro firmu SUEZ další výhodou Ceny řady jiných softwarů pro řízení stavby se odvíjí od velikosti projektu, což může znamenat pro členy týmu, kteří daný software nepoužívají, náklady navíc. Firma SUEZ Consulting se rozhodla pro Fieldwire, protože flexibilní model cenotvorby podle počtu uživatelů lépe vyhovoval jejím potřebám. Takto si může být společnost SUEZ Consulting jistá tím, kolik je software bude stát bez ohledu na množství či velikost jejich projektů.

Začněte hned teď

Software pro řízení a správu stavby

Více než 1 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě se snazším řízením stavby
proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction