PROGRAMVARA FÖR MURNINGSENTREPRENÖRER

Den kompletta appen för murarteam

Hantera dina murningsprojekt effektivt med Fieldwire – lösningen för att effektivisera kommunikation och samarbete.

Minska risken

Håll projektteamen informerade om ändringar och säkerhetsproblem.

Följ upp produktiviteten

Följ upp och rapportera status för att fatta databaserade beslut.

Effektivisera kommunikationen

Samla information på en plats för att förbättra teamets produktivitet.

"Ur projektadministrationssynpunkt är det helt avgörande. Ett program som Fieldwire gör verkligen saker och ting mycket enklare och mycket mer effektiva. Jag kan absolut rekommendera det."

Matt McGarry, projektledare, Deerpath

Läs hela artikeln →

Lösningar för murningsentreprenörer

Lös problem i realtid

Ta proaktivt itu med flaskhalsar när de uppstår för att driva projekten framåt.

  • Tilldela uppgift till teammedlemmarna för att säkerställa ett lönsamt och förutsägbart projekt

  • Organisera och registrera meddelanden, foton och dokument kring den uppgift som behöver utföras

  • Meddela berörda parter med push-meddelanden och e-post så att ingen hindras från att utföra sitt arbete

REGISTRERA
Customer Story - Eagle Excavation - Roger Poulin - 130x130px circle

"Det är enkelt att rulla ut varje uppsättning och komma åt dem när som helst under dagen. Mitt team kan hämta ritningarna medan de är på byggarbetsplatsen utan fördröjning."

Roger Poulin, regionchef på Eagle Excavation

Läs hela artikeln →

Ge statusuppdateringar lättare

Följ murningsprojekt till avslut och dokumentera status längs vägen.

  • Registrera projektstatus uppgifter och inkludera arbetsbevis

  • Skapa anpassade rapporter för att automatisera och spara tid för ditt team

  • Skapa, följ och hantera alla projekt dokument på en central plats

  • Standardisera och effektivisera dina processer för beskedslista och klargöranden

REGISTRERA

Öka produktiviteten på byggarbetsplatsen med Fieldwire

Prova gratis eller kontakta oss för att se hur Fieldwire kan fungera för dig