Strategické priority ve stavebnictví pro rok 2023

Taís Oliveira imageTaís Oliveira  •  

S novým rokem přichází čas stanovit si nové cíle a zavést strategii tak, aby si stavebnictví zachovalo svou konkurenceschopnost. Při stanovování cílů a klíčových výsledků pro následující rok musí mít dodavatelé na paměti nejen své vlastní cíle a limity, ale také možné výzvy a problematické oblasti, které mají dopad na celý sektor. Níže naleznete čtyři témata, která představují priority stavebních firem pro rok 2023:

Snižování uhlíkových emisí

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) se stavebnictví celosvětově podílí na celkové spotřebě energií z 36 % a na tvorbě emisí oxidu uhličitého (CO2), které vznikají při souvisejících procesech a energetické spotřebě, z 39 %. Stavební firmy budou tedy hrát klíčovou roli při řešení klimatické krize a snižování spotřeby fosilních paliv o 40 % do roku 2030, společného cíle dohodnutého v rámci Pařížské dohody. Snižování uhlíkové stopy ve stavebnictví – od energeticky úsporných budov po stavby s nulovými emisemi – je hlavní prioritou pro rok 2023.

Lze podniknout řadu kroků k tomu, aby odvětví bylo zelenější a udržitelnější, jako například investovat do elektrických či vodíkových vozidel a těžké techniky nebo do ekologických materiálů, jako je třeba nízkouhlíkový cement. Dalším krokem, jak snížit emise, je využívání digitálního nástroje pro řízení stavby, což nejen šetří spotřebu papíru, ale také umožňuje týmům snížit počet cest mezi kanceláří a stavbou. Využívání softwaru pro řízení stavby také snížuje množství vytvořeného odpadu a zvýšuje produktivitu stavby, což vede k nižším uhlíkovým emisím a stavebním nákladům.

People walking jobsite

Prevence úrazů a minimalizace rizik

Bezpečnost pracovníků na stavbě je pro stavební firmy vždy prioritou – avšak stále  je co zlepšovat. Podle Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie, došlo k nejvíce pracovním úrazům bez následku smrti v EU v roce 2020 ve stavebnictví, kde se stalo 2 987 pracovních úrazů na 100 000 zaměstnanců. Ve stavebnictví dojde také k více než pětině smrtelných pracovních úrazů v EU.

Zlepšování stávajících strategií prevence a zavádění nových strategií zůstává pro stavební firmy velkou výzvou. Je důležité, aby vaše týmy věděly o nejnovějších změnách v metodických postupech a prováděly bezpečnostní audity. Díky aplikaci Fieldwire jsou formuláře bezpečnosti opatřeny časovým razítkem a uloženy na jednom místě. Takže pokud by bylo někdy potřeba ověřit, že jsou dodržovány všechny předpisy, je hledání v datech projektu hračka. Vedení přesné dokumentace o bezpečnosti pomáhá chránit dodavatele před potenciálními soudními spory, ale také zlepšuje i bezpečnost na stavbě tím, že identifikuje nebezpečí a minimalizuje rizika ještě před tím, než práce vůbec započne.

Investice do bezpečnosti nemá jen významné dopady na zdraví a spokojenost zaměstnanců, ale také na jejich výkon, protože stráví méně dnů v neschopnosti následkem úrazu.

Celoživotní učení

Už to tu zaznělo: vzdělávání týmů v nových technologiích a kompetencích vede ke včasnému plnění úkolů, nižšímu opotřebení vybavení, šetření paliva a financí a zajištění bezpečnosti vašich týmů.

Stavebnictví se neustále vyvíjí, vznikají nové technologie i postupy a také se mění právní požadavky. Celoživotní vzdělávání je nejen pro týmy stavebních firem zcela zásadní k tomu, aby si udržely konkurenceschopnost, zajišťovaly dodržování právních předpisů, udržovaly vysoké bezpečnostní standardy a zvyšovaly efektivitu práce. Je to také způsob, jak překlenout rozdíly mezi zkušenými zaměstnanci, kteří nemusí vždy umět pracovat s nejnovějšími nástroji a softwarem, a novými zaměstnanci, kteří se seznamují s ověřenými a doporučenými postupy. Proto je investování do celoživotního vzdělávání cesta, jak si zachovat konkurenceschopnost a poskytovat klientům ty nejlepší služby.

Digitalizace

Jedno z pěti klíčových témat na veletrhu BAUMA 2022 – digitalizace – bude hlavní prioritou stavitelů i v roce 2023. Zpráva institutu RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) publikovaná v roce 2022 uvádí, že 40 % stavebních firem po celém světě nepoužívá digitální technologie v žádném ze svých projektů. To vede k řadě nevyužitých příležitostí, protože digitální nástroje mohou pomoci zjednodušit postupy, usnadnit komunikaci a koordinaci v rámci úkolů, sledovat výkon a minimalizovat rizika – celkově šetří peníze, čas a zdroje. Každá sedmá firma oslovená institutem RICS souhlasí, že zavedení nových technologií jí pomohlo zlepšit postupy při odhadování, plánování a kontrole nákladů.

Používání jen jednoho digitálního nástroje může mít velký dopad. Software pro řízení stavby může mít, například, obrovské přínosy, co se týče zvýšené efektivity, zlepšení spolupráce, zvýšení přesnosti a snížení nákladů. Výrazně také usnadňuje řízení úkolů, správu plánů, provádění kontrol a zvyšuje produktivitu při vytváření výkazů, seznamů vad a nedodělků nebo žádostí o informace.

Přestože digitalizace ve stavebnictví přináší jasné výhody, stále vůči ní panuje jistá nedůvěra. Jako hlavní překážky pro zavádění digitalizace se ve zprávě institutu RICS uvádí „náklady a úsilí spojené se zaváděním změn“ a „nedostatek kvalifikované síly“. Je to známka toho, že „změny k lepšímu nejsou snadné, jak ostatně platí v případě mnoha pokusů o změnu“. Používání snadného digitálního nástroje jako Fieldwire může pomoci týmům stavebních firem se snadno přizpůsobit změnám v postupech a rychle si uvědomit přínosy digitalizace řízení staveb.

Chcete začít rok zlepšením produktivity vaší firmy? Nečekejte a vyzkoušejte Fieldwire:

Začněte hned teď

Software pro řízení a správu stavby

Více než 1 000 000 projektů po celém světě

Pomáhá největším stavebním společnostem na světě se snazším řízením stavby
proNobis
Spie
Po Sluzby
KRAVCiV
COBAP
FERI
KASTEN
EZH
Speller Metcalfe
NGE
Centrum Property
SOLIDUM
Colsys
Morguard
Clark Construction